Nastavno osoblje

REDOVNI PROFESORI

Prof. dr Vesna Milić
Redovni profesor
Prof. dr Slađana Petronić
Redovni profesor
Prof. dr Mirko Kulina
Redovni profesor
Prof. dr Tatjana Krajišnik
Redovni profesor
Prof. dr Branislav Drašković
Redovni profesor
Prof. dr Goran Perković
Redovni profesor
Prof. dr Ljubica Vasiljević
Redovni profesor
Prof. dr Čedomir Marković
Redovni profesor
Prof. dr Saša Orlović
Redovni profesor
Prof. dr Milomirka Madić
Redovni profesor
Prof. dr Vladeta Stevović
Redovni profesor
Prof. dr Milovan Živković
Redovni profesor

Na vrh stranice

VANREDNI PROFESORI
Prof. dr Miroslav Lalović
Vanredni profesor
Prof. dr Grujica Vico
Vanredni profesor
Prof. dr Aleksandra Govedarica-Lučić
Vanredni profesor
Prof. dr Siniša Berjan
Vanredni profesor
Prof. dr Mirjana Jovović
Vanredni profesor

Prof. dr Vesna Tunguz
Vanredni profesor

Prof. dr Dejana Stanić
Vanredni profesor

Prof. dr Marko Gutalj
Vanredni profesor

Prof. dr Svetlana Janković Šoja
Vanredni profesor
Prof. dr Vlado Medaković
Vanredni profesor
Prof. dr Zoranka Malešević
Vanredni profesor
Prof. dr Bratislav Matović
Vanredni profesor

Prof. dr Zoran Galić
Vanredni profesor

Prof. dr Goran Marinković
Vanredni profesor
Prof. dr Dragana Nedić
Vanredni profesor
Prof. dr Olivera Petrović Tomanić

Na vrh stranice

DOCENTI VIŠI ASISTENTI

Nataša Marić, ma

Stefan Bojić, ma
Milena Stanković Neđić, ma
Andrija Tomić, ma
Todor Đorem, ma
Vladan Todić, ma
Milica Bošković, profesor matematike i fizike
Rada Golub, ma

Na vrh stranice

ASISTENTI NASTAVNIK STRANOG JEZIKA
Vesna Cvijetinović

Na vrh stranice