Uplate

UPUTSTVO ZA UPLATE STUDENATA - PRVI CIKLUS STUDIJA

Prijava ispita:

Primalac: POF – Vlastiti prihodi Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 

Račun primaoca: 555-090-00055459-48

Vrsta prihoda: 722512

Opština:088, Budžetska organizacija: 1251010

Poziv na broj:0000000410

Polaganje prijemnog ispita (60 KM):

Primalac: POF – Vlastiti prihodi Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 

Račun primaoca: 555-090-00055459-48

Vrsta prihoda: 722512

Opština:088, Budžetska organizacija: 1251010

Poziv na broj:0000000410

Uplata rata školarine za semestre (48 KM):

Primalac: POF – Vlastiti prihodi Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Račun primaoca: 555-090-00055459-48

Vrsta prihoda: 722512

Opština:088, Budžetska organizacija: 1251010

Poziv na broj:0000000310

Uplata rata školarine za semestre (32 KM):

Primalac: Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Račun primaoca: 555-090-00055459-48

Vrsta prihoda: 722512

Opština:088, Budžetska organizacija: 1251001

Poziv na broj:0000000310

Uplata I ili II rate školarine za sufinansirajuće studente (165 KM):

Primalac: POF – Vlastiti prihodi Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Račun primaoca: 555-090-00055459-48

Vrsta prihoda: 722512

Opština:088, Budžetska organizacija: 1251010

Poziv na broj:0000000210

Uplata I ili II rate školarine za sufinansirajuće studente (55 KM):

Primalac: Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Račun primaoca: 555-090-00055459-48

Vrsta prihoda: 722512

Opština:088, Budžetska organizacija: 1251001

Poziv na broj:0000000210

Uplata – osiguranje (5 KM):

Primalac: POF – Vlastiti prihodi Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Račun primaoca: 555-090-00055459-48

Vrsta prihoda: 722512

Opština:088, Budžetska organizacija: 1251010

Poziv na broj:0000000410

Uplata – obrasci za upis (2 KM):

Primalac: Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Račun primaoca: 555-090-00055459-48

Vrsta prihoda: 722512

Opština:088, Budžetska organizacija: 1251010

Poziv na broj:0000000410

Uplata – članarina za biblioteku (10 KM):

Primalac: Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Račun primaoca: 555-090-00055459-48

Vrsta prihoda: 722549

Opština:088, Budžetska organizacija: 1251010

Poziv na broj:0000000410

Uplata – odbrana završnog rada (100 KM):

Primalac: POF – Vlastiti prihodi Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Račun primaoca: 555-090-00055459-48

Vrsta prihoda: 722512

Opština:088, Budžetska organizacija: 1251010

Poziv na broj:0000000410

Uplata – izrada diplome (100 KM):

Primalac: POF – Vlastiti prihodi Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Račun primaoca: 555-090-00055459-48

Vrsta prihoda: 722512

Opština:088, Budžetska organizacija: 1251010

Poziv na broj:0000000410

Na vrh stranice

UPUTSTVO ZA UPLATE STUDENATA - DRUGI CIKLUS STUDIJA (MASTER)

Prijava ispita:

Primalac: POF – Vlastiti prihodi Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 

Račun primaoca: 555-090-00055459-48

Vrsta prihoda: 722534

Opština:088, Budžetska organizacija: 1251010

Poziv na broj:0000000510

Troškovi prijemnog ispita (60 KM):

Primalac: POF – Vlastiti prihodi Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 

Račun primaoca: 555-090-00055459-48

Vrsta prihoda: 722534

Opština: 088, Budžetska organizacija: 1251010

Poziv na broj: 0000000510

Na vrh stranice