Studijski program Agromediteranska proizvodnja

Prva godina studija

Redni broj Naziv predmeta zimski ECTS ljetni ECTS
1. Opšta i neorganska hemija 2+2 5    
2. Primjenjena matematika i informatika u poljoprivredi 2+2 5    
3. Ruralni razvoj 2+2 5    
4. Engleski jezik 2+1 4    
5. Agrometeorologija 2+1 4    
6. Botanika 3+3 7    
7. Fiziologija i ishrana biljaka     3+3 7
8. Mikrobiologija     2+2 5
9 Organska hemija sa biohemijom     4+3 8
10. Pedologija     2+2 5
11. Agroekologija     2+2 5
Ukupan fond časova i ECTS 13+11 30 13+12 30

Druga godina studija

Redni broj Naziv predmeta zimski ECTS ljetni ECTS
1. Poljoprivredna mehanizacija 3+3 7    
2. Osnove ratarske  proizvodnje 3+3 7    
3. Melioracije 2+2 5    
4. Osnove povrtarstva 3+3 7    
5. Stručna praksa 1 0+3 4    
6. Genetika     2+3 6
7. Organska poljoprivreda     3+2 6
8. Osnovi zootehnike     3+3 7
9. Zaštićeni prostori u povrtarskoj proizvodnji     3+3 7
10. Stručna praksa 2     0+3 4
Ukupan fond časova i ECTS 11+14 30 11+14 30

Treća godina studija

Redni broj Naziv predmeta zimski ECTS ljetni ECTS
1. Opšte voćarstvo 3+2 6    
2. Opšte vinogradarstvo 2+2 5    
3. Voćarstvo Mediterana 2+2 5    
4. Oplemenjivanje bilja 3+2 6    
5. Ljekovito i aromatično bilje 2+1 4    
6. Stručna praksa 3 0+3 4    
7. Posebno stočarstvo    

3+3

7
8. Posebno vinogradarstvo sa vinarstvom     4+2 7
9. Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda    

2+1

4
10. Izborni predmet 1 Zaštita i valorizacija tipičnih i tradicionalnih proizvoda     2+1 4
Ribarstvo
11. Izborni predmet 2 Proizvodnja stočne hrane na oranicama     2+1 4
Gis u poljoprivredi
12. Stručna praksa 4     0+3 4
Ukupan fond časova i ECTS 12+12 30 13+11 30

Četvrta godina studija

Redni broj Naziv predmeta zimski ECTS ljetni ECTS
1. Pčelarstvo 2+1 4    
2. Posebno ratarstvo 3+3 7    
3. Fitopatologija 2+2 5    
4. Organizacije poljoprivrednog gazdinstva 2+2 5    
5. Agroturizam 2+2 5    
10. Izborni predmet 3 Rasadnička proizvodnja 2+1 4    
Organsko stočarstvo
11. Izborni predmet 4 Biološka kontrola štetnih insekata     2+1 4
Biznis plan u poljoprivredi
12. Entomologija     2+2 5
  Troškovi i kalkulacije     2+2 5
  Poljoprivredna ekonomika     2+1 4
  Posebno voćarstvo     2+2 5
  Biometrika     1+1 2
  Završni rad 0+4 5
Ukupan fond časova i ECTS 13+11 30 11+13 30

Inženjere poljoprivrede, smjer agromediteranska proizvodnja karakteriše sposobnost rješavanja raznovrsnih problema iz oblasti poljoprivredne proizvodnje prvenstveno voćarske i vinogradarske proizvodnje, kao jedne veoma složene i kompleksne privredne grane. Dodiplomski studijski program agromediteranska proizvodnja nudi obrazovanje za inženjera poljoprivrede sa jednim izlaznim modulom (opšti). Opšti smjer zadovoljava većinu potreba u biljnoj tj.voćarsko i vinogradarskoj proizvodnji, zaštiti biljaka, .Relativno jaka teorijska pozadina sa znanjem osnovnih praktičnih vještina je nešto što se nudi ovim studijskim programom. Studijski program Agromediteranska proizvodnja je veoma atraktivan studijski program, koji pruža osnovna saznanja o uvođenju novih tehnologija u oblasti voćarsko-vinogradarske proizvodnje, te uvođenje novog sortimenta koji obezbjeđuje bolji prinos i kvalitet gajenih kultura.