NAPRAVI PRAVI IZBOR, UPIŠI POLJOPRIVREDU ILI ŠUMARSTVO !

Sada se nalaziš na jednoj od najvažnijih životnih raskrsnica. Izbor fakulteta je izbor tvoje budućnosti.

Zašto da tvoj izbor bude Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu?

Mnogo je razloga, ali najvažniji razlog su tvoja interesovanja. Ako se pitaš šta ćeš da naučiš, o tome možeš više saznati ako pogledaš naše studijske programe Fakulteta i izabereš onaj koji ti najviše odgovara.

Vjerovatno ne znaš da je Poljoprivredni fakultet jedan od prvih fakulteta koji je počeo sa radom u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu i da je danas jedna od najznačajnijih ustanova visokog obrazovanja u oblasti poljoprivrede i šumarstva u Republici Srpskoj. Poljoprivredni fakultet ti pruža odlične uslove studiranja, savremeno opremljene učionice, laboratorije, studentsku čitaonicu, biblioteku….

Da li poljoprivreda i šumarstvo imaju budućnost?

Slobodno možemo da kažemo da su poljoprivreda i šumarstvo grane privrede koje će imati siguran razvoj i perspektivu. Ako sumnjaš u našu tvrdnju, trebalo bi da znaš da organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO) procjenjuje da svjetska proizvodnja hrane do 2050. godine treba da poraste za čitavih 70 odsto da bi podmirila potrebe budućih devet milijardi stanovnika planete. Povećana potražnja za proizvodnjom hrane i pitanja životne sredine čine poljoprivredu i šumarstvo najperspektivnijim granama privrede u budućem periodu.

Sve što te interesuje o upisu, studijama, uslovima studiranja možeš naći na ovoj stranici. Ako imaš pitanja ili su ti potrebne dodatne informacija možeš kontaktirati Studentske službe Fakulteta koje će ti dati odgovor.

Treba da znaš i da studentski život nije samo učenje, nego i druženje sa koleginicama i kolegama, studentske žurke, studentsko takmičenje Agronomijada, studijska putovanja u zemlji i inostranstvu. O tome ćeš više saznati od naših studenata. Studenti su druželjubivi i kolegijalni.

Informacije o upisu

Kandidat uz prijavu na Konkurs podnosi: svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole, diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu, izvod iz knjige rođenih i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih studija polaže prijemni ispit iz Biologije i Hemije.

Redoslijed na rang listi kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Zavisno od rezultata postignutih na prijemnom ispitu, opšteg uspjeha u srednjoj školi i osvojenog mjesta na rang listi kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija na teret budžeta ili kao sufinansirajući student. Upis kandidata koji su položili prijemni ispit vrši se nakon objavljivanja konačne rang-liste na oglasnoj tabli, u za to predviđenom vremenskom roku. Kandidati koji sufinansiraju studije imaju pravo na određene povlastice u finansiranju koje odobrava Vlada Republike Srpske, a u skladu sa propisanim kriterijumima.

Kandidati koji steknu pravo na upis na Fakultet podnose:

  • prijavni list;
  • dva obrasca ŠV-20;
  • prijavni semestralni list;
  • semestralni list;
  • dvije fotografije;
  • indeks;
  • ljekarsko uvjerenje;
  • dokaz o uplati za studije, za studente koji plaćaju školarinu.

Upisni materijal i indeks se mogu kupiti u prostorijama studentske službe Fakulteta prilikom upisa.