Misija i vizija

Misija Poljoprivrednog fakulteta – Poljoprivredni fakultet ostvaruje svoju osnovnu misiju kroz ispunjavanje akademskih standarda u obrazovanju mladih generacija. U tom cilju Poljoprivredni fakultet je u više navrata vršio izmjene i dopune studijskih programa, i to u skladu sa društvenim i privrednim potrebama i aktuelnim razvojem primarne poljoprivredne proizvodnje. Iz tog razloga prevashodno smo se opredijelili ka obrazovanju mladih u okviru sticanja opštih znanja i vještina iz oblasti poljoprivredne proizvodnje. Da bismo ostvarili svoju osnovnu misiju trajno smo se opredijelili ka unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanja u jedinstveni Evropski prostor visokog obrazovanja. Uporedo sa razvojem studijskih programa i kvaliteta obrazovanja, Poljoprivredni fakultet razvija sopstveni nastavni kadar i obezbjeđuje savremenu tehničku opremu za obavljanje naučno-istraživačkog rada. Poljoprivredni fakultet nastoji da obezbijedi uslove za stručno i naučno usavršavanje nastavnika i saradnika. Fakultet se bavi organizovanjem naučnih i stručnih skupova, publikuje naučni časopis i nastoji da izvrši prenos stečenih znanja i vještina u privredu i društvo.

Vizija Poljoprivrednog faulteta – Kao značajna i prepoznatljiva visoko obrazovna ustanova u oblasti poljoprivrede i šumarstva, Poljoprivredni fakultet namjerava da zauzme vodeće mjesto u razvoju obrazovanja i nauke u istočnom dijelu Republike Srpske, i na širem, regionalnom prostoru. Vizija Poljoprivrednog fakulteta sadržana je u definisanju svih aspekata razvoja savremenog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada koji je kompatibilan sa srodnim fakultetima u zemljama članicama Evropske Unije i Ruske federacije. Vizija unapređenja kvaliteta nastave podrazumijeva poboljšanje predavačkih sposobnosti nastavnika i saradnika. Zasniva se na stalnoj potrebi usavršavanja nastavnika i saradnika i povećanju kompetencija i vještina studenata. Ostvarivanje razvojne vizije Poljoprivrednog fakulteta neminovno prati mobilnost i nastavnika i studenata kao jedan od osnovnih uslova za sticanje dodatnih znanja i upoznavanja sa savremenim naučnim metodama i novim tehnologijama koje mogu biti primjenljive na našim prostorima i doprinijeti unapređenju primarne poljoprivredne proizvodnje i očuvanja i korištenja šumskih resursa. Vizija poboljšanja kvaliteta i broja naučno-istraživačkih rezultata ispoljava se u nastojanju Fakulteta za uspostavljanjem partnerskih veza sa istaknutim Univerzitetima i naučnim institutima. Uspostavljanjem naučne saradnje Fakultet bi usvojio pozitivne trendove globalnog sistema savremenog naučnog istraživanja. Intenzivnija saradanja Fakulteta u okviru realizacije naučnih projekata sa međunarodnim institucijama doprinijela bi povećanju ugleda i naučnih kompetencija nastavnika i saradnika, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu.