Studijski program Poljoprivreda

Nastava na studijskom programu Poljoprivreda se organizuje na dvije lokacije:

  • Odjeljenje Istočno Sarajevo
  • Odjeljenje Bijeljina

Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje inženjera poljoprivrede, koji su osposobljeni za samostalan rad na poslovima koji zahtjevaju visoko obrazovanje i vještine iz cjelokupne oblasti poljoprivredne proizvodnje, gajenja biljaka i domaćih životinja (ratarstvo, povrtarstvo, krmno bilje, voćarstvo, vinogradarstvo, stočarstvo i dr.).

Studijski program Poljoprivreda obezbjeđuje stručnost, odnosno kompetencije za rad u: poljoprivrednim radnim organizacijama, kao što su poljoprivredni kombinati i zadruge; preduzećima koja se bave prodajom sirovina za poljoprivredu; preduzećima koja se bave doradom sjemena poljoprivrednih biljaka; preduzećima koja se bave marketingom i prodajom poljoprivrednih proizvoda; sirovinskim odjeljenjima prerađivačke industrije u poljoprivredi; porodičnim gazdinstvima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom; savejtodavnim i stručnim službama državnog ili privatnog sektora; bankama i osiguravajućim društvima; poljoprivrednim inspekcijskim službama; privrednim komorama i lokalnoj samoupravi; srednješkolskom i visokoškolskom obrazovanju, naučnim institucijama i dr.

Osnovne akademske studije poljoprivrede traju 4 godine i izvode se u 8 semestara. Nakon završetka ovih studija student stiče akademski naziv diplomirani inženjer poljoprivrede.

I ciklus studija Poljoprivreda
II ciklus studija master studije
III ciklus studija doktorske studije