II ciklus – master studij Poljoprivreda

Studije drugog ciklusa – master studije, studijski program Poljoprivreda, koncipirane su kao jednogodišnji studijski program (dva semestra). Tokom godine studija student stiče 60 ECTS. Svi predmeti su jednosemestralni i nose odgovarajući broj ECTS. U okviru studijskog programa izučavaju se 2 obavezna predmeta (Metodologija naučno istraživačkog rada, Eksperimentalna statistika) te izborna grupa predmeta. Obavezni predmeti će dati proširena znanja iz oblasti metodologije naučno-istraživačkog rada, odnosno da studenti sticanjem novih saznanja budu sposobni da učestvuju u naučno istraživačkom radu, pisanju naučnih i stručnih radova. Da stekne znanja/razumijevanja za prepoznavanja važnijih segmenata poslovanja – prihode, rashode, novčane tokove, finansijsku strukturu, bonitet investitora (proizvođača), pokazatelja poslovnog uspjeha. Vještina za objedinjavanje teorijskog i praktičnog znanja biotehničko – tehnoloških elemenata uz ekonomsku opravdanost i mogućnost konkretne prijmene u praksi; specifičan proces »ovladavanja zanatom« – osposobnjavanje stručnjaka za posao da uz uštedu novca postignu bolju ekonomsku korist.

Polaganjem obaveznih predmeta student stiče 10 ESTS, a polaganjem izbornih predmeta još 20 ESTS. Stručna praksa izvodi se u drugom semestru (5 ESTS) Izradom završnog – master rada student može da stekne  25 ESTS. Ukupan zbir ESTS na studijskom programu je 60.

Nastavni plan drugog ciklusa akademskog studija (master – Poljoprivreda)    

Naučna oblast Poljoprivredne nauke
Studijski program Poljoprivreda
Modul 1 Biljna proizvodnja
Modul 2 Animalna proizvodnja
Modul 3 Agroekonomika i ruralni razvoj
NASTAVNI PREDMET SEMESTAR I FOND ČASOVA
RB Šifra predm. Naziv predmeta Status:

Obavezni (O)

Izborni (I)

Semestar Broj časova u semestru ECTS
zimski ljetni P V
PRVA GODINA
1. IIP-1-1o Metodologija naučno istraživačkog rada O I 45 15 5.0
2. IIP-1-2o Eksperimentalna statistika O I 45 15 5.0
3. IIP-1-3i Izborni predmet 1 I I 45 15 5.0
4. IIP-1-4i Izborni predmet 2 I I 45 15 5.0
5. IIP-1-5i Izborni predmet 3 I I 45 15 5.0
6. IIP-1-6i Izborni predmet 4 I I 45 15 5.0
7. IIP-1-1o Stručna praksa II 0 60 5.0
8. IIP-1-2o Studijsko-istraživački rad II 0 120 10.0
9. IIP-1-3o Završni master rad-diplomski rad II 0 180 15.0
Ukupno časova po semestru 360 360
Ukupno ECTS bodova po semestru 30 30
Ukupan broj ispita po semestru 6 3

Spisak izbornih predmeta za modul 1: Biljna proizvodnja SP POLJOPRIVREDA  (master akademske studije)

RB Izborni predmeti modula 1

 Biljna proizvodnja

1. Organska ratarska proizvodnja
2. Inovacije u ratarskoj proizvodnji
3. Unapređenje i zaštita agroekosistema
4. Invazivni korovi
5. Dorada i čuvanje semena ratarskih biljaka
6. Agrotehnika krmnog bilja
7. Mehanizacija biljne proizvodnje
8. Teorija oplemenjivanja biljaka
9. Proizvodnja sjemena ratarskih biljaka
10. Ishrana ratarskih i povrtarskih biljaka
11. Ishrana voćarskih, vinogradarskih i hortikulturnih biljaka
12. Zaštita ratarskih i povrtarskih biljaka od štetočina
13. Zaštita voćaka i vinove loze od štetočina
14. Bolesti ratarskih i povrtarskih biljaka
15. Bolesti voćaka i vinove loze
16. Gajenje povrća u zaštićenom prostoru
17. Osnove proizvodnje začinskih i aromatičnih biljaka
18. Berba, sortiranje,pakovanje i čuvanje povrća
19. Gajenje povrća u otvorenom prostoru
20. Proizvodnja reprodukcionog sadnog materijala
21. Pomotehnika u voćarstvu
22. Projektovanje u voćarstvu
23. Projektovanje u vinogradarstvu
24. Sistemi gajenja vinove loze
25. Instrumentalne metode hemijskih analiza
26. Metode laboratorijskog i terenskog istraživanja zemljišta
27. Zagađivači zemljišta

Spisak izbornih predmeta za modul 2: Animalna proizvodnja SP POLJOPRIVREDA  (master akademske studije)

RB Izborni predmeti modula 2

 Animalna proizvodnja

1. Tehnologija proizvodnje hrane za domaće i gajene životinje
2. Animalni genetički resursi
3. Selekcija i oplemenjivanje domaćih životinja
4. Organska animalna proizvodnja
5. Fiziologija i reprodukcija domaćih životinja-odabrana poglavlja
6. Zdravstvena zaštita i dobrobit domaćih životinja-odabrana poglavlja
7. Objekti i oprema u stočarstvu
8. Instrumentalne metode hemijskih analiza

Spisak izbornih predmeta za modul 3: Agroekonomika i ruralni razvoj SP POLJOPRIVREDA  (master akademske studije)

RB Izborni predmeti modula 3

 Agroekonomika i ruralni razvoj

1. Preduzetništvo u agrobiznisu
2. Menadžment poslovnih sistema u agrobiznisu
3. Menadžment poljoprivredne proizvodnje
4. Ruralna ekonomija
5. Valorizacija tipičnih i tradicionalnih proizvoda
6. Ruralni turizam
7. Investicije u poljoprivredi
8. Oblici finansiranja poslovnih sistema u poljoprivredi
9. Rizici i osiguranje u poljoprivredi