Administrativno osoblje

Administrativno osoblje čine lica koja obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove. Članovi administrativnog osoblja:

Duška Šoja, diplomirani pravnik
sekretar Fakulteta
Tel. 057342701
e-pošta: 
duska.soja@pof.ues.rs.ba

Dragana Ristović
tehnički sekretar Fakulteta
Tel. 057340401
e-pošta: 
office@pof.ues.rs.ba

Sanja Terzić, diplomirani ekonomista
Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
Tel. 057340401
e-pošta: 
sanja.terzic@pof.ues.rs.ba 

Dragana Janković
Referent za računovodstvene poslove
Tel. 057340401
e-pošta: 
dragana.jankovic@pof.ues.rs.ba

Dragana Vitković, dipl.inž. poljoprivrede
Stručni saradnik za studentska pitanja prvog i drugog ciklusa
Tel. 057340401
e-pošta: 
studentska.is@pof.ues.rs.ba

Dalibor Limunović, diplomirani ekonomista
Stručni saradnik za studentska pitanja prvog i drugog ciklusa
Tel. 055250122
e-pošta: 
studentska.bn@pof.ues.rs.ba

Bosa Savić, poljoprivredni inženjer
Stručni saradnik u nastavi
Tel. 055250122
e-pošta: 
bosa.savic@pof.ues.rs.ba

Milena Pejanović-Ninić , Diplomirani pravnik
Stručni saradnik za studentska pitanja prvog i drugog ciklusa
Tel. 056736408
e-pošta: 
studentska.vl@pof.ues.rs.ba

Jelena Bošković Ćurić, master prava
Stručni saradnik za studentska pitanja
Tel. 059490325
e-pošta:
jelena.boskovic@pof.ues.rs.ba

Milica Grubačić, Dipl. inž. poljoprivrede
Stručni saradnik u nastavi
Tel. 059490325
e-pošta:
milica.grubacic@pof.ues.rs.ba

Ljubiša Cvijić, Magistar poljoprivrede
Stručni saradnik u nastavi
Tel. 057340401
e-pošta: 
ljubisa.cvijic@pof.ues.rs.ba

Goran Kapor, Dipl. komparativista i bibliotekar
Bibliotekar
Tel. 057340401
e-pošta: 
goran.kapor@pof.ues.rs.ba

Tina Elez Divčić, Profesor pedagogije i psohologije
Bibliotekar
Tel. 057340401
e-pošta: 
tina.elezdivcic@pof.ues.rs.ba

Milana Šilj, master poljoprivrede
Stručni saradnik u nastavi
Tel. 057340401
e-pošta:
milana.silj@pof.ues.rs.ba

Nikolina Nogoštić
Laborant
Tel. 057340401
e-pošta:

Dijana Mojić
Laborant
Tel. 057340401
e-pošta: 
dijana.mojic@pof.ues.rs.ba

Slobodanka Paleksić
Laborant
Tel. 057340401
e-pošta:

Tanja Pašalić
Laborant
Tel. 055250122
e-pošta:

Julija Đurović
Spremačica

Slađana Draško
Spremačica

Slaviša Rakić
Vozač-kurir

Mladen Samardžija
Vozač-kurir-kućni majstor

Snežana Nikolić
Spremačica

Božidar Karličić
Čuvar-Ložač

Aleksandra Okuka
Spremačica

Dejana Krstović Kovač
Spremačica