Laboratorije

Laboratorije Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu su snabdjevene potrebnom opremom za ispitivanje/mjerenje, uzorkovanje, kao i pratećim priborom i rezervnim materijalom, neophodnim za fizičko – hemijske analize uzoraka (u skladu sa problematikom istraživanja svake od laboratorija). Opremu laboratorija čini uobičajena oprema potrebna za rutinsko funkcionisanje i poslovanje laboratorije i sva ostala neophodna oprema/ uređaji/ instrumentarij. Laboratorije funkcionišu po principu redovnog planiranja i praćenja izvršenja plana, nabavci nove opreme, hemikalija, održavanju, etaloniranju i obuci osoblja koje je zaduženo za istu. Kadrovski potencijal obezbeđuje da laboratorije mogu odgovoriti na svaki zahtjev korisnika, ne samo u pogledu pouzadanosti i pravovremenosti rezultata ispitivanja nego, posebno, u pogledu stručnog tumačenja dobijenih rezultata.

Krajnji korisnici usluga laboratorija Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu su studenti (I, II, III ciklus – za potrebe obavljanja eksperimentalnog dijela završnih, master i doktorskih radova), nastavno i saradničko osoblje (naučno istraživački rad – pisanje naučnih radova, projektni zadaci i sl.), kao i usluge za treća lica (privredni subjekti i sl.).

Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu su opremljene sljedeće laboratorije:

  1. Laboratorija za kontrolu plodnosti zemljišta,
  2. Laboratorija za biologiju i mikrobiologiju,
  3. Laboratorija za ratarstvo i sjemenarstvo,
  4. Laboratorija za ispitivanje kvaliteta stočne hrane (analiza hrane i hrane za životinje; analiza kvaliteta mlijeka i mliječnih proizvoda; analiza kvaliteta žita i proizvoda od žita),
  5. Laboratorija za zaštitu biljaka,
  6. Laboratorija za hemiju (opšta laboratorija za izvođenje vježbi u nastavnom procesu).