Laboratorija za kontrolu plodnosti zemljišta

Laboratorija za kontrolu plodnosti zemljišta – uputstvo za uzimanje uzoraka zemljišta za hemijsku analizu:

Preuzmite uputstvo za uzimanje uzoraka zemljišta za hemijsku analizu

Cjenovnik analize zemljišta

UPUTSTVO ZA UPLATU ANALIZE ZEMLJIŠTA

Račun posebnih namjena

Primalac: Poljoprivredni Fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Račun primaoca: 562-099-80950598-34,
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka

Vrsta prihoda: 722548

Šifra opštine: 088

Budžetska organizacija: 1251010