Selena Ćevriz
Asistent

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet
E- pošta
selena.cevriz@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 57 340 401
Predmeti

Neorganska i organska hemija, Biohemija

Biografija

Selena Ćevriz je rođena 31.07.1997. godine u Istočnom Sarajevu gdje je pohađala osnovnu i srednju školu – Gimnaziju, a 2016. godine obrazovanje je nastavila u Sarajevu pri čemu je stekla zvanje bakalaureat hemije – kontrola klvaliteta i zaštita okoliša, na Pridordno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odsjeka za hemiju. U akademskoj 2021/2022. godini je svoje stručno napredovanje proširila upisom II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu odsjeka za hemiju Univerziteta u Sarajevu. Zarad istraživanja i obrade teme završnog rada II ciklusa studija, bavila se zelenom nanotehnologijom te je odbranom istog u septembru 2022. postala magistar hemije, smjera kontrola kvaliteta i zaštita okoliša. Od aprila 2022. je zaposlena kao asistent na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na užoj naučnoj oblasti Neorganska i nuklearna hemija. Aktivni je član „International Society of Engineering Science and Technology“ organizacije iz Engleske koja promoviše obrazovne i istraživačke aktivnosti u oblasti naučnog inženjerstva i tehnologije širom svijeta.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2022 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Neorganska i nuklearna hemija
Doktorat    
Magistratura 2022 Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša
Diploma 2021 Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu Hemija

Bibliografija

  1. Malešević Z., Ćevriz S., Jovović M., Lazarević J., Šević M. (2022): Analysis of fatty acids in selected samples of coconut oil“. In Book of Abstracts of the 13th International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2022“, 06-09 October 2022, Jahorina (East Sarajevo), Bosnia and Herzegovina, ISBN 978-99976-987-3-5, p. 34.

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

/