Slađana Petronić
Redovni profesor

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet,  (Katedra za biologiju)
E- pošta
sladjana.petronic@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 490 401
Predmeti

Biologija1, Biologija 2, Botanika sa anatomijom drveta

Biografija

Slađana Petronić rođena u Sarajevu 1957. godine. Diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu, Odsjek za biologiju, Univerzitet u Sarajevu 1981. iz oblasti ekologije biljaka i životinja, zaštite životne sredine i ekologija ekosistema. U periodu od 1984 – 1996 u Fabrici motora Sarajevo radila u odjelu za Zaštitu životne sredine. Na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu 2000 uspješno odbranila magistarsku tezu a 2006 godine i doktorsku disertaciju iz oblasti ekologije biljne zajednice na Prirodno-matematičkom fakultetu, Odsjek za biologiju, Univerziteta u Banja Luci. U periodu od 1997-2012 bila Šef bioloških i tehničkih poslova u Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske u odjelu za istraživanje i zaštitu flore, vegetacije i raznolikosti faune. Od 1997 zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu na predmetu Biologija. Ima 30 godina iskustva u obrazovanju i istraživanju raznolikosti i zaštite prirodne baštine. Tokom dugogodišnjeg rada specijalizirala se za istraživanje raznolikosti flore i vegetacije i njihovu zaštitu. Član stručnog tima za prirodno naslijeđe u Bosni i Hercegovini u radu Odbora za svjetsku baštinu (UNESCO).

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2016 Poljoprivredni fakultet, Istočno Sarajevo Biljne nauke, Botanika
Doktorat 2006 Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka Ekologija biljne zajednice
Magistratura 2000 Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo Ekologija biljaka
Diploma 1981 Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo Ekologija biljaka i životinja, zaštita životne sredine i ekologija ekosistema

Bibliografija

 1. Sladjana Petronic (2008): Link between natural and cultural values and tourism at Jahorina. Conference proceedings from the First Regional Conference on Integrative Protection. Cultural landscape, modern approach to cultural and natural heritage at the Balkans. European Centre for Peace and Development, Belgrade.
 2. Sladjana Petronic, Dragana Pavlovic, Natasa Bratic, Milan Stankovic (2009): Mountain maple (Acer heldreichii Orph.) in the flora and vegetation of mountain Jahorina 5th Balkans’ Botanical Congress. Book of Abstracts, 76, Beograd.
 3. Sladjana Petronic (2010): Diversity of meadow Flora at Gola Planina at Kozara. Conference proceedings from the First Scientific Symposium of Agronomists with International Participation Agrosym, 389- 397, Jahorina.
 4. Sladjana Petronic, Dragana Pavlovic, Natasa Bratic, Sara Todorovic (2012): Mountain maple (Acer heldreichii Orph. ex Boiss) in the flora and vegetation of mountain Jahorina. Third International Scientific Symposium “Agrosym Jahorina 2012”, Book of Proceedings, 188-195.
 5. Dejan Radosevic, Goran Panic, Sladjana Petronic, Jelena Kadic, Dragan Kovacevic (2012): Results of research of ornitofauna at the area of a special nature reserve ‘Gromiželj’. Set, 4 (1), 131-143, Banja Luka.
 6. Sladjana Petronic, Natasa Bratic, Stefan Bojic (2015): The Protection of Flora and Vegetation of the Mountain Jahorina. International Journal of Crop Science and Technology, Volume 1, Issue 2, 27-33.
 7. Sladjana Petronic, Natasa Bratic (2016): Asteraceae in the flora of the Jahorina mountain (Bosnia and Herzegovina), VII International Scientific Agriculture Symposium Jahorina, Book of proceedings, 1895-1904.
 8. Vesna Tunguz, Sladjana Petronic, Mirko Kulina, Ivana Boskovic, Natasa Bratic, Bojana Petrovic (2016): Recultivation of landfills, Bosnia and Herzegovina, International conference sustainability of mineral resources and the environment 2016, Conference proceedings, 84-87.
 9. Sladjana Petronic, Dejan Radosevic, Sara Todorovic, Goran Panic, Natasa Bratic, (2014): Diversity and protection of biota of Gromiželj. Nova škola, IX (2), 81-90.
 10. Natasa Bratic, Sladjana Petronic, Sara Todorovic, Goran Panic (2016): Types of habitat and type of pond Tišina proposed for 2000 Natura area. Nova škola, XI (1), 251-259.
 11. Sladjana Petronic, Natasa Bratic, Sara Todorovic, Goran Panic (2016): Dendroflora of National Park „Drina“. Nova škola, XI (1), 260-273.
 12. Milenko Curcic, Dragica Milincovic, Sladjana Petronic, Dragana Radivojevic, Natasa Bratic (2016): Silicate algae as biological indicators of water quality of the river Save at the site of Brčko District. Nova škola, XI (2), 63- 69.
 13. Sladjana Petronic, Natasa Bratic (2016): Ruderal association Sambucetum ebuli Felfёdy 1942. of the municipality of Pale (Bosnia and Herzegovina). VII International Scientific Agriculture Symposium Jahorina, Book of proceedings, 1942-1947.
 14. Slađana Petronić, Nataša Bratić (2016): Ekološke karakteristike zajednice Lolio-Plantaginetum majoris Beger 1930. XXI savjetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Vol. 21(23), Zbornik radova, 179-185.
 15. Milenko Curcic, Sladjana Petronic, Nina Janjic (2017): Communication between plants and their environment – myth or reality. Nova škola, XII (1), 7-12.
 16. Jelena Golijanin, Culafic Golub, Sladjana Petronic, Ognjen Matovic (2017): Groundwater vulnerability in karst of Jahorina. Archives for Technical Sciences, 16 (1), 9-17.

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

Knjige

 1. Mitar Novakovic, Stojko Vidacovic, Sladjana Petronic (2011): Basics of biology with ecology. Institute for the publication of textbooks of Republika Srpska, East Sarajevo.
 2. Sladjana Petronic, Aleksandra Govedarica-Lucic, Milenko Curcic, Natasa Bratic, Goran Percovic (2017): Self-heal herbs. University of East Sarajevo Faculty of Agriculture.
 3. Nina Janjic, Sladjana Petronic, Natasa Bratic (2016): Methodological biological dictionary. University of East Sarajevo Faculty of Agriculture.

Monografije

 1. Sladjana Petronic, Dragana Pavlovic (2012): Flora and vegetation of Jahorina. Republic Institute for protection of Cultural-Historical and Natural Heritage of the Republika Srpska.