Biblioteka

Biblioteka Poljoprivrednog fakulteta namijenjena je potrebama izvođenja i unapređenja nastavnog i naučno-istraživačkog rada na Fakultetu, tako da njenu građu koriste studenti, nastavno osoblje  Fakulteta, kao i stalni i povremeni saradnici Fakulteta.

Biblioteka Fakulteta posjeduje udžbenike, praktikume, priručnike, zbirke zadataka, monografije, naučne i stručne časopise i ostale bibliotečke i informatičke resurse neophodne za kvalitetan rad studenata, nastavnika i saradnika. U Biblioteci su arhivirani i diplomski, završni, master, magistarski radovi i doktorske disertacije.

Različite vrste bibliotečkih jedinica čine bibliotečki fond od 4735 jedinica. Ukupan broj bibliotečkih jedinica (specijalistički radovi, diplomski radovi, magistarski radovi) je 878. Od tog broja specijalističkih radova je  108, diplomskih je 203, završnih radova je 211, magistarskih 105, master radova je 11, doktorske disertacija je 240. Zastupljenost pojedinih naslova iz određenih naučnih oblasti nije zadovoljavajuća te je potrebno dalje raditi nanabavci novih naslova, knjiga i ostalih studijskih učila. Od preplaćenih časopisa, biblioteka je pretplaćena na časopis „Student“, „Biljni lek“, „Agroplaneta“. Biblioteka redovno dobija i čaopis koji izdaje Poljoprivredni faktet iz Beograda Journal of agricultural sciences. Biblioteka  Poljoprivrednog fakulteta u sjedištu ne posjeduje čitaonicu, dok u Vlasenici postoji dobro opremljena čitaonica, a u Bijeljini svi fakulteti (Pedagoški, Fakultet poslovne ekonomije, Pravni i Poljoprivredni fakultet) imaju zajedničku čitaonicu za studente. Literatura je dostupna studentima tokom čitavog radnog vremena, a fond zadovoljava potrebe studenata. Bibliotekar ima vlastiti pristup internetu. Najveći problem biblioteke je prostor, a taj problem se ne može riješiti bez novčanih sredstava koje naš fakultet trenutno nema. Potreban je prostor za rad biblioteke, a takođe su potrebne i odvojene čitaonice u kojima bi studenti imali pristup elektronskim bibliotečkim bazama podataka. Biblioteka je uključena na Cobiss sistem koji omogućava  pretraživanje bibliotečke  građe u svim državama priključenim na Cobiss (Slovenija, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Albanija). Biblioteka ima obezbjeđen pristup  akademskoj  mreži  RS  Sarnet-u. Aktivno se radi i na popravljanju bibliotečkog fonda i pokušaju da se ovo pitanje riješi  na  sistemski  način  na  Univerzitetu,  za  što  će  biti  potrebna  veća  finansijska izdvajanja. Biblioteka u Istočnom Sarajevu posjeduje računare koje mogu koristiti studenti za pretraživanje i prikupljanje neophodne literature, posebno kod pripreme seminarskih radova, završnih radova, master radova, doktorskih disertacija, ali i kod pisanja naučnih i stručnih radova. Pristup računarima osim studenata sva tri ciklusa imaju nastavnici i saradnici fakulteta. Međutim, problem je prostor jer računari su u okviru prostora gdje su knjige, ne postoji zasebna prostorija. Rukovodstvo fakulteta redovno prati komentare studenata pri Studentskoj anketi. Studenti su zadovoljni načinom rada biblioteke, kao i radom bibliotekara. Međutim, nezadovoljni su zbog malog prostora i broja udžbenika. Broj udžbenika će se povećati aktivnom izdavačkom djelatnošću fakulteta i obezbjeđenjem finansijskih sredstava za nabavku udžbenika. Međutim, rukovodstvo ne može da obezbjedi dodatni prostor jer u zgradi Elektrotehničkog fakulteta su smještena četiri fakulteta i svi imaju sličan problem.