Ekoklimatologija

0
3645
 1. Uvod
 2. Atmosfera
 3. Klimatski elementi i faktori
 4. Značaj klimatskih elemenata za rast biljaka
 5. Klimatski uslovi prezimljavanja poljoprivrednih kultura i šume
 6. Nepovoljne vremenske prilike za razvoj biljaka – mraz
 7. Nepovoljne vremenske prilike za razvoj biljaka – suša
 8. Biljka i zemljište
 9. Toplotni i vodni režim zemljišta
 10. Isparavanje
 11. Zagađivanje atmosfere
 12. Zagađivanje zemljišta (pedosfere)
 13. Fenologija
 14. Šumarska ekoklimatologija
 15. Uticaj šuma na okolinu

Teme za seminarske radove Ekoklimatologija 2023-24

Temperature i padavine u RS

Indeksi suše – izračunavanje

Kolokvijum 1 rezultati

Kolokvijum 2 rezultati

Tabela predispitnih obaveza 2023/24

Link za onlajn nastavu

Za pristup onlajn nastavi preko telefona studenti trebaju imati instaliranu aplikaciju meet.jit.si

Za pristup preko računara instalacija nije potrebna.