GIS u šumarstvu

0
2388
 1. Uvod
 2. Istorijat razvoja GIS-a
 3. Osnovni koncepti rada GIS-a
 4. Rasterski podaci – struktura
 5. Rasterski podaci – osobine
 6. Vektorski podaci – struktura
 7. Vektorski podaci – topološke osobine
 8. Baze podataka
 9. Prikupljanje podataka
 10. Daljinska detekcija
 11. GPS sistem
 12. Veb GIS

Udžbenik GIS

Link za onlajn nastavu