Agrometeorologija

0
4310

01. Uvod

02. Atmosfera

03. Klimatski elementi i faktori

04. Značaj meteoroloških faktora za rast biljaka

05. Agrometeorološki uslovi prezimljavanja poljoprivrednih kultura

06. Nepovoljne vremenske prilike za razvoj biljaka – mraz

07. Nepovoljne vremenske prilike za razvoj biljaka – suša

08. Biljka i zemljište

09. Toplotni i vodni režim zemljišta

10. Isparavanje

11. Zagađivanje atmosfere

12. Zagađivanje zemljišta

13. Fenologija

14. Vrijeme i domaće životinje

Udžbenik Agrometeorologija

Teme za seminarske radove – Istočno Sarajevo

Teme za seminarske radove Trebinje

Teme za seminarske radove – Bijeljina

Temperature i padavine – Republika Srpska (1961-1990)

Izračunavanje indeksa suše

Kolokvijum 1 BN Rezultati

Kolokvijum 2 BN Rezultati

Kolokvijum 1 IS Rezultati

Kolokvijum 2 IS Rezultati

Kolokvijum 1 Trebinje Rezultati

Kolokvijum 2 Trebinje Rezultati

Tabela predispitnih obaveza Bijeljina

Tabela predispitnih obaveza I. Sarajevo

Tabela predispitnih obaveza Trebinje

Link za onlajn nastavu

Termini polaganja kolokvijuma 1:

  • Istočno Sarajevo: 01. 12. 2023. u 10:00 (petak, doc. dr Tanja Jakišić)
  • Bijeljina: 01. 12. 2023. u 10:00 (petak, ma Rada Golub)
  • Trebinje: 01. 12. 2023. u 10:00 (petak)

Za pristup onlajn nastavi preko telefona studenti trebaju imati instaliranu aplikaciju meet.jit.si

Za pristup preko računara instalacija nije potrebna.