Агрометеорологија

0
4415

01. Увод

02. Атмосфера

03. Климатски елементи и фактори

04. Значај метеоролошких фактора за раст биљака

05. Агрометеоролошки услови презимљавања пољопривредних култура

06. Неповољне временске прилике за развој биљака – мраз

07. Неповољне временске прилике за развој биљака – суша

08. Биљка и земљиште

09. Топлотни и водни режим земљишта

10. Испаравање

11. Загађивање атмосфере

12. Загађивање земљишта

13. Фенологија

14. Вријеме и домаће животиње

Уџбеник Агрометеорологија

Теме за семинарске радове – Источно Сарајево

Теме за семинарске радове Требиње

Теме за семинарске радове – Бијељина

Температуре и падавине – Република Српска (1961-1990)

Израчунавање индекса суше

Колоквијум 1 БН Резултати

Колоквијум 2 БН Резултати

Колоквијум 1 ИС Резултати

Колоквијум 2 ИС Резултати

Колоквијум 1 Требиње Резултати

Колоквијум 2 Требиње Резултати

Табела предиспитних обавеза Бијељина

Табела предиспитних обавеза И. Сарајево

Табела предиспитних обавеза Требиње

Линк за онлајн наставу

За приступ онлајн настави преко телефона студенти требају имати инсталирану апликацију meet.jit.si

За приступ преко рачунара инсталација није потребна.