Студијски програм Пољопривреда

Настава на студијском програму Пољопривреда се организује на двије локације:

  • Одјељење Источно Сарајево
  • Одјељење Бијељина

Сврха овог студијског програма је образовање инжењера пољопривреде, који су оспособљени за самосталан рад на пословима који захтјевају високо образовање и вјештине из цјелокупне области пољопривредне производње, гајења биљака и домаћих животиња (ратарство, повртарство, крмно биље, воћарство, виноградарство, сточарство и др.).

Студијски програм Пољопривреда обезбјеђује стручност, односно компетенције за рад у: пољопривредним радним организацијама, као што су пољопривредни комбинати и задруге; предузећима која се баве продајом сировина за пољопривреду; предузећима која се баве дорадом сјемена пољопривредних биљака; предузећима која се баве маркетингом и продајом пољопривредних производа; сировинским одјељењима прерађивачке индустрије у пољопривреди; породичним газдинствима која се баве пољопривредном производњом; савејтодавним и стручним службама државног или приватног сектора; банкама и осигуравајућим друштвима; пољопривредним инспекцијским службама; привредним коморама и локалној самоуправи; средњешколском и високошколском образовању, научним институцијама и др.

Основне академске студије пољопривреде трају 4 године и изводе се у 8 семестара. Након завршетка ових студија студент стиче академски назив дипломирани инжењер пољопривреде.

I циклус студија Пољопривреда
II циклус студија мастер студије
III циклус студија докторске студије