Radomir Bodiroga
Docent

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet, katedra za Agroekonomiju i ruralni razvoj
E- pošta
radomir.bodiroga@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 55 250 122
Predmeti

Troškovi i kalkulacije, Organizacije i ekonomika 1, Organizacije i ekonomika 2, Poljoprivredna statistika, Šumarska biometrika, Investicije u poljoprivredi, Oblici finansiranja poslovnih sistema u poljoprivredi, Rizici i osiguranje u poljoprivredi

Biografija

Radomir (Žarko) Bodiroga rođen je 1985. godine u Trebinju (Bosna i Hercegovina) gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu diplomirao je 2011. godine. Na istom fakultetu završio je akademske studije drugog ciklusa 2015. godine i odbranio završni rad na temu „Organizaciono-ekonomska obilježja proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru na području Bijeljine“ stekavši zvanje magistra poljoprivrede (prosječna ocjena tokom studija 10,00). Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je studije trećeg ciklusa na studijskom programu Agroekonomija i ruralni razvoj, odbranivši 2020. godine doktorsku disertaciju pod nazivom „Izazovi investiranja u proizvodnju povrća na porodičnim gazdinstvima severoistočnog dela Republike Srpske“.

Tokom osnovnih studija aktivno je učestvovao u studentskom organizovanju obavljajući različite funkcije. U periodu od 2012-2014 bio je zaposlen u poljoprivrednoj apoteci kao stručno lice za promet pesticida. Godine 2014. izabran je u zvanje asistenta na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na užu naučnu oblast Ekonomika poljoprivrede. U zvanje višeg asistenta na istom fakultetu izabran je 2016. godine a u zvanje docenta 2021. godine gdje radi i danas. U zvanju saradnika tokom navedenog perioda izvodio je vježbe iz različitih predmeta koji pripadaju navedenoj užoj naučnoj oblasti. Kao odgovorni nastavnik biran je od školske 2020/2021. godine te izvodi nastavu iz više predmeta na sva tri ciklusa studija.

Bio je član komisije u većem broju diplomskih i završnih radova na osnovnim studijama,  kao i član projektnog tima nekoliko naučno-istraživačkih projekata. Obavlja funkciju sekretara katedre za Agroekonomiku i ruralni razvoj. Do sada je kao autor ili koautor objavio više od 30 naučnih i stručnih radova koji su publikovani u časopisima ili zbornicima radova u zemlji ili inostranstvu.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2020 Poljoprivredni fakultet I. Sarajevo Agroekonomija
Doktorat 2020 Poljoprivredni fakultet Beograd  
Magistratura 2015 Poljoprivredni fakultet I. Sarajevo Agroekonomija
Diploma 2011 Poljoprivredni fakultet I. Sarajevo  

Bibliografija

 1. Bodiroga, R., Sredojević, Z., Vico, G., Govedarica-Lučić, A. (2022): Influence of different production methods on economic results of greenhouse vegetable production. Custos e @gronegócio on line, Vol 18, no 2, pp 44-62. (M23)
 2. Bodiroga, R., Sredojević, Z., Vico, G., Govedarica-Lučić, A. (2022): Mogući izvori i uslovi za finansiranje proizvodnje povrća u Republici Srpskoj. Agroekonomika, br 94, str 39-52.
 3. Vukojević, D., Tomić, N., Marković, N., Mašić, B., Banjanin, T., Bodiroga, R., … & Marjanović, M. (2022). Exploring Wineries and Wine Tourism Potential in the Republic of Srpska, an Emerging Wine Region of Bosnia and Herzegovina. Sustainability, 14(5), 2485. (M22)
 4. Vico, G., Mijić, D., Bodiroga, R., & Stupar, S. (2021). Digital Transformation of Agriculture: State in the Government Sector of Bosnia and Herzegovina. In International Conference “New Technologies, Development and Applications” (pp. 972-978). Springer, Cham.
 5. Bodiroga, R., Vico, G., Ševkušić, LJ. (2021): Klaster analiza poljoprivredne proizvodnje u Republici Srpskoj. Agroekonomika, br 93, str 45-57.
 6. Vico, G., Bodiroga, R., Stupar, S. (2020): A Two-Stage Multi Criteria Decision Making in Crop-Livestock Farming. In International Conference “New Technologies, Development and Applications” (pp. 803-810). Springer, Cham.
 7. Bodiroga, R., Sredojević, Z., Subić, J. (2018): Economic Efficiency of Investment in Greenhouse Vegetable Production Without Heating. Economics of Agriculture, Vol. 65, No 4, pp. 1383-1393. (M24)
 8. Bodiroga, R., Sredojević. Z. (2018): Economic and Financial Feasibility of Investments in the Greenhouse Production. Economic Insights Trends and Challenges, Vol. VII, No 1, pp 21-32.
 9. Vico G., Govedarica-Lucic A., Rajic Z., Bodiroga R., Mičić I., Zec-Sambol S., Micic M. (2017): Multi Attribute Assessment Approach in Vegetable Production. Economics of Agriculture, Vol. 64, No 4, pp. 1355-1365. (M24)
 10. Bodiroga R., Sredojevic Z. (2017): Economic Validity of Organic Raspberry Production as a Challenge for Producers in Bosnia and Herzegovina. Economic Insights Trends and Challenges, vol.VI, no 1, pp. 5-15.

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

Projekti:

 1. Erasmus + project „Boosting Adult System Education in Agriculture“ –AGRI BASE (2016-2018)
 2. Projekat Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo “ Stanje i perspektive vinskog turizma u Republici Srpskoj “ (2019-2020).
 3. Projekat Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo „Značaj organske poljoprivrede u očuvanju biodiverziteta ruralnih područja“ (2015).
 4. Izrada proizvođačke specifikacije nevesinjskog krompira (2018). Nacionalni projekat.