Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo 2

0
1624
 1. Uvod
 2. Genetička kompozicija sorte
 3. Priznavanje sorti
 4. Adaptabilnost i stabilnost sorte
 5. Seme
 6. Dorada, skladištenje i čuvanje semena
 7. Dorada i čuvanje semena u Institutu za krmno bilje
 8. Kvalitet semena
 9. Proizvodnja semena žita
 10. Aprobacija 
 11. Kukuruz
 12. Krmne biljke
 13. Industrijske biljke
 14. Krompir
 15. Literatura