Naš kolega sa Studijskog programa Šumarstvo učestvovao na naučnoj ekspediciji na Kamčatki

0
562

Od 15. avgusta do 5. septembra 2022. godine, mr Boban Miletić, viši asistent na Katedri za Šumarstvo Poljoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo, u svojstvu istraživača učestvovao je u međunarodnoj naučnoj ekspediciji u Ruskoj federaciji – „Kamčatka: Sjeverozapadni vatreni prsten“ (eng. Kamchatka: the North-Western Ring of Fire), koja se održala u okviru programa „Nova generacija“, pod pokroviteljstvom Ruskog geografskog društva.

Širi istraživački tim, koji je sastavljen od stručnjaka iz oblasti zoologije, botanike, geografije i geologije iz Srbije, Bjelorusije, Kazahstana, Uzbekistana, Kirgistana, obavio je multidisciplinarno istraživanje u cilju procjene stanja komponenata životne sredine u parku prirode „Naličevo“, identifikacije i mapiranja staništa regionalnih endema flore i faune, identifikacije turističkih i rekreacionih zona, identifikacije antropogenog uticaja na životnu sredinu, kao i izrade prijedloga za razvijanje novih ekoloških ruta.

Prikupljanje podataka na terenu obavljeno je u trajanju od 8(10) dana (18.-28. avgust) na ruti dužine 75,50 kilometara koja prolazi kroz vulkanske predjele, kao i staništa različitih zeljastih i drvenatih biljaka, ali i staništa medvjeda, koji su mnogobrojni na ovom području. U okviru pomenute rute, učesnici su imali priliku da posjete centralni dio parka prirode i da se upoznaju sa istorijatom njegovog razvoja u muzeju koji se nalazi na pomenutoj lokaciji.

Po završetku terenskog dijela eksppedicije, izrvšena je obrada prikupljenih podataka i izrada prigodnih sažetaka, pri čemu su dobijeni rezultati prikazani na Sveruskom omladinskom ekološkom forumu „Ekosistem“ u Petropavlovsku Kamčatskom. Tom prilikom, ali i tokom preostalih dana boravka, učesnici ekspedicije imali su priliku da posjete okolinu Petropavlovska Kamčatskog: Viljučinski vodopad, Malu dolinu gejzira, Sopku Goreluju i dr.