Ivana Bošković
Docent

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet, Katedra za biologiju
E- pošta
ivana.boskovic@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 57 340 401
Predmeti

Mikrobiologija, Šumski proizvodi, Odabrana poglavlja napredne mikrobiologije

Biografija

Ivana Bošković je rođena 20.03.1981. godine u Bileći gdje je završila Osnovnu školu i Gimnaziju. Dalje školovanje nastavila je 2000. godine na Prirodno Matematičkom Fakultetu u Podgorici, odsjek za Biologiju. Diplomirala je na PMF u Podgorici 2005. godine i time stekla zvanje Diplomiranog biologa. Postdiplomske studije je nastavila na Prirodno Matematičkom Fakultetu u Podgorici, odsjek za Biologiju. Za asistenta za užu naučnu oblast Mikrobiologija na Poljoprivrednom Fakultetu u Istočnom Sarajevu izabrana je  23. 12. 2008. godine. Magistarski rad pod nazivom „Uticaj biofertilizatora na mikrobiološku aktivnost zemljišta i prirast biljaka Camellia sp. i Cupressus macrocarpa Goldcrest”odbranila je 2010. godine na PMF u Podgorici. Upisala je doktorske studije na PMF u Podgorici, a 2018. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom: „Antimikrobna i antioksidativna svojstva ekstrakata biljaka familije Boraginaceae“. U junu 2019. godine je izabrana u zvanje docenta za užu naučnu oblast Biologija ćelije, Mikrobiologija na Poljoprivrednom Fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ivana Bošković je učestvovala u radu  komisija u ocjeni Elaborata  procjene uticaja izgradnje objekata na životnu sredinu opštine Podgorica od 2017. godine. Učestvovala je u komisijama za odbranu diplomskih radova i jednog master rada. Autor je većeg broja naučno-istraživačkih radova, među kojima su i radovi indeksirani na SCOPUS i SCIE bazama podataka.
Tokom 2019. godine boravila je VGAU Petar I u Voronježu, gde je završila praksu u ljetnjoj školi na temu „Specifika proizvodnje žitarica u uslovima centralne černozemske zone“. Bila je član radne grupe na projektu: Izrada strategije i akcionog plana zaštite okoliša BiH (BiH ESAP 2030+), kao i član projektnog tima na dva nacionalna projekta.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2019 Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo Mikrobiologija
Doktorat 2018 PMF Podgorica Mikrobiologija
Magistratura 2010 PMF Podgorica Mikrobiologija
Diploma 2005 PMF Podgorica Biologija

Bibliografija

 1. Bošković I., Đukić D., Mašković P., Mandić L., Perović S. (2018). Phytochemical composition and antimicrobial, antioxidant and cytotoxic activities of Anchusa officinalis L. extracts. Biologia. Bratislava.
 2. Bošković I., Đukić D., Mašković P., Mandić L., Perović S., Govedarica Lucic A., Malešević Z. (2018). Mineral composition of plant extracts from the family  Boraginaceae. Archives for technical sciences 19.
 3. Bošković I., Đukić D., Mandić L., Lutovac M., Vesković S., Semenov A., Stanojković A., Đurović V. (2019). Sanitary-hygiene and epidemiological  status of land. 1st International Symposium Modern Trends in Agricultural Production Rural Development and Environmental Protection, 2-5 July 2020, Tivat, p. 164-182.
 4. Đukić D., Mandić L., Vesković S., Đurović V., Bošković I. (2020). Zemljište kao sastavni deo strukturno-funkcionalne komponente biogeosfere. XXV savetovanje o biotehnologiji, Čačak, Zbornik radova1, p. 155-159.
 5. Bošković I., Đurović V., Đukić D., Mladenović J., Trifunović B., Mandić L. (2020). Ecological consequences of chemical pollution of the biosphere. 2nd International Symposium Modern Trends in Agricultural Production Rural Development and Environmental Protection, 1-4 July 2020, Tivat, p. 278-288.
 6. Govedarica Lučić A., Perković G., Rahimić A., Bošković I., Pašić S. (2020). Influence of fertilization on growth and quality of lettuce. Agriculture  & Forestry,  Vol. 66,  Issue  3, p. 73-79, Podgorica.
 7. Bošković I., Đukić D., Mašković P., Mandić L. (2020). HPLC analysis and antimicrobial potential of plant extracts. Proceedings of the XI International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2020”, Jahorina, October 8-9, 2020.
 8. Bošković I., Đukić D., Mandić L., Mašković P., Govedarica Lučić A. (2021). Antioxidant and cytotoxic potential of selected plant species of the Boraginaceae family. Agriculture  & Forestry,  Vol. 67,  Issue  2, p. 53-61, Podgorica.
 9. Mandić L., Đukić D., Semenov A., Lutovac M., Bošković I., Trifunović B. (2021). Influence of heavy metals on microorganisms. 3rd International Symposium Modern Trends in Agricultural Production Rural Development and Environmental Protection, 1-3 July 2021, Vrnjačka Banja, Serbia, p. 255-261.
 10. Vlajić S., Đukić D., Mandić L., Vesković S., Đurović V., Bošković I. (2021). Importance of biological supplements based on Bacillus subtilis.  3rd International Symposium Modern Trends in Agricultural Production Rural Development and Environmental Protection, 1-3 July 2021, Vrnjačka Banja, Serbia, p. 267-274.
 11. Bošković I., Đukić D., Mašković P., Mandić L., Govedarica Lučić A.,Milić, V., Đurđić, I. (2021). Interaction of biological indicators of land with plants yield. 3rd International Symposium Modern Trends in Agricultural Production Rural Development and Environmental Protection, 1-3 July 2021, Vrnjačka Banja, Serbia, p. 174-178.
 12. Govedarica Lučić A., Malešević Z., Bošković I., Popović, S. (2021). Chemical Composition of the Essential Oils of Lavanda Cultivated in Herzegovina. Modern Concept & Developments in Agronomy, Vol. 9, Issue 5, p. 953-957.
 13. Mandić L., Đukić D., Đurović V., Pešaković M., Stojiljković J, Bošković I. (2022). Monitoring of the ecological condition of the environment. 4th International Symposium: Modern Trends in Agricultural Production, Rural Development, Agro-economy, Cooperatives and Environmental Protection, 29-30 June 2022,  Vrnjačka Banja, Serbia, 522-530.
 14. Bošković I., Đukić D., Mandić L., Mašković P. (2022). Influence of solvent type on the phenolic content and antimicrobial and antioxidant properties of Echium vulgare L. extracts. Farmacia, Vol. 70 (4).

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

/