Entomologija 2

0
2529
 1. I predavanje
 2. Polifagne štetočine
 3. Štetočine strnih žita i kukuruza
 4. Štetočine krmnih biljaka
 5. Štetočine staklare
 6. Štetočine povrća
 7. Posebna entomologija 1
 8. Posebna entomologija 2
 9. Bolesti i štetočine u holtikulturi
 10. Štetočine voća i vinove loze
 11. Silabus – Opšti smjer
 12. Silabus  – Biljna proizvodnja
 13. Ispitna pitanja 
 14. Druge vrste štetočina u poljoprivredi
 15. Skladišta
 16. Repa i repica