Aleksandra Govedarica-Lučić
Vanredni profesor

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet (Katedra za hortikulturu)
E- pošta
a.govedaricalucic@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 57 340 401
Predmeti

Opšte povrtarstvo, Posebno povrtarstvo, Gajenje povrća na otvorenom polju, Gajenje povrća u zaštićenom prostoru, Ljekovito i aromatično bilje, Samoniklo ljekovito bilje

Biografija

Aleksandra Govedarica-Lučić, rođena  Klepić, rođena je u Sarajevu 15.februara 1977.godine. Osnovnu školu završila je u Sarajevu, a srednju hemijsko-tehnološku školu u Šapcu 1995.godine. Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu, opšti smjer upisala je 1995/96.godine,isti je završila u redovnom roku 2000.godine sa prosječnom ocjenom 8,80. Diplomski rad pod nazivom „Rezultati ispitivanja novostvorenih sorti graška na lokalitetu Rimski Šančevi i Smederevska Palanka“ odbranila je  sa ocjenom  deset (10) čime je stekla zvanje diplomirani inžinjer poljoprivrede. Magistarski rad pod nazivom „Uticaj supstrata i sušnog stresa na ekspresiju razvoja cvijeta i ploda krastavca (Cucumis sativus)“ odbranila je na 30.03.2007. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta Banja Luka, čime je stekla zvanje- magistar biotehničkih nauka, odsjek – Agrotehnika ratarskih i povrtarskih biljaka.  Doktorsku disertaciju pod nazivom „Primjena agrotehničkih mjera u cilju zimske proizvodnje salate u plastenicima uz uštedu energije“  odbranila je 2012.godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerzitata Istočno Sarajevo, čime je stekla zvanje – doktor poljoprivrednih nauka. Radi na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 2000.godine. Autor je četiri univerzitetska udžbenika, jedne naučne knjige i više naučno-istraživačkih radova

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2017 Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet Hortikultura
Doktorat 2012 Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet Hortikultura
Magistratura 2007 Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet Hortikultura
Diploma 2000 Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet Hortikultura

Bibliografija

 1. Aleksandra Govedarica-Lučić, Goran Perković, Alma Rahimić (2021): Berba, pakovanje i čuvanje povrća. Univerzitetski udžbenik. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet. ISBN 978-99976-787-6-8, RS-ID 132894209
 2. Aleksandra Govedarica-Lučić, Alma Rahimić (2020): Opšta načela proizvodnje povrća.Univerzitetski udžbenik. Univerzitet „Džemal Bijedić” Mostar, Agromediteranski fakultet. ISBN 978-9926-434-40-3, BH-ID 39365382
 3. Goran Perković, Vida Todorović, Aleksandra Govedarica-Lučić (2019): Opšte povrtarstvo. Naučna knjiga. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci ISBN 978-99938-93-53-0, RS-ID 8112152
 4. Slađana Petronić, Aleksandra Govedarica-Lučić, Milenko Ćurčić, Nataša Bratić, Goran Perković (2017): Samoniklo ljekovito bilje.Univerzitetski udžbenik Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo. ISBN 978-99976-632-8-3. COBISS.RS-ID 6534168.
 5. Goran Perković, Aleksandra Govedarica-Lučić, Mihal Đurovka(2013): Povrtarstvo. Praktikum za vježbe.Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo. ISBN 97899955-751-1-3. COBISS.BH-ID 3711512.
 6. Bodiroga Radomir, Sredojević Zorica, Grujica Vico, Aleksandra Govedarica-Lučić (2022): Influence of different production methods on economic results of greehouse vegetable production. Custos e @gronegócio on line.Vol.18, 2, p. 4–46, UNIV FED RURAL PERNAMBUCO, DEPT ADMINISTRACAO , AV D MANOEL MEDEIROS S-N, BAIRRO DE DOIS IRMAOS, BRAZIL ISSN 1808-2882, http://www.custoseagronegocioonline.com.br/eng/ (IF)
 7. Aleksandra Govedarica-Lučić, Sanid Pašić, Mirjana Jovović, Alma Rahimić (2021): Effects of dose of pyrophyllite on yield and quality of the cabbage. Acta Scientiarum Polonorum Cultus, 20(5), 25–35. ISSN 1644-0692, e-ISSN 2545-1405, https://doi.org/10.24326/asphc.2021.5.3 (IF)
 8. Alma Rahimić, Vedrana Komlen, Aleksandra Govedarica-Lučić, Monika Stojanova, Aida Šukalić (2021): The influence of variety and fertilization on the yield and content of vitamin C in leaf of parsley (Petroselinum ssp.). Agriculture and Forestry,Vol.67 Issue 2: 141–151,Podgorica ISSN 0554-5579;E-ISSN 1800-9492; DOI:10.17707/AgricultForest.67.2.10;COBIS.CG-ID:3758082
 9. Aleksandra Govedarica-Lučić, Perković G.(2015): Mineral content in a salad leaf (Lactuca sativa L.) depending of the genotype and applied agricultural measures. Genetika. Vol.47,No.3,page  951–958.UDC 575.630; DOI: 10.2298/GENSR1503951G (IF)
 10. Aleksandra Govedarica-Lučić, Mirjana Mojević, Perković G., Branka Govedarica (2014): Yield and nutritional quality of greenhouse lettuce (Lactuca sativa L.) as affected by genotype and production methods. Genetika,Vol. 46, No.3, page 1027–1036. UDC 575;DOI: 10.2298/GENSR14031027G (IF)

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

Međunarodni projekti

 1. Erasmus STT mobility (27.06.2022. to 1.07.2022),Valahia University of Targoviste,Erasmus project no.2020-1-RO01-KA107-061923
 2. Učesnik u radionicama, lekcijama i laboratorijskim poslovima izložbe pod nazivom „Obuka u Rusiji“, 9-10. oktobra.2019. godine u Bosni i Hercegovini (Izložba ruskog visokog obrazovanja, otvorene lekcije i seminara sa učešćem istaknutih naučnika), Institut za problematiku politike obrazovanja
 3. „Fostering Agricultural Markets Activity II (FARMA II)“,USAID/Sweden project,  ID number 4202184100009, konsultant –uzgoj povrća na otvorenom polju i plastenicima u periodu od 03.04.2019. do 31.03.2020.godine
 4. „Enhancement of HE research potentional contributing to further growth of the WB region“ (Projekat Re@WBC), Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2017.godine, član projektnog tima (br:02.3-6250-19/17)

Projekti (nacionalni):

 „Edukacijom poljoprivrednika do organske proizvodnje“, u sklopu UNDP-ovog projekta Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu (ReLOad), na period od 01.10.2019.–30.03.2020. godine (br: 8-9/19, Trebinje, BiH) – član projektnog tima