Vladeta Stevović
Redovni profesor

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet (Katedra za biljnu proizvodnju) 
E- pošta
vladeta@kg.ac.rs
Telefon

Predmeti

Krmno Bilje

Biografija

Osnovnu školu završio je u Osaonici opština Novi Pazar, a srednju u Kraljevu. Agronomski fakultet u Čačku, opšti smer, upisao je 1985. godine, a diplomirao 1990. godine sa prosečnom ocenom 9,42. Tokom studija, kao najbolji student godine nagrađivan je više puta. Od 2002. god. drži nastavu na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu na predmetu krmno bilje. U periodu 2002-2004. obavljao je funkciju prodekana za nastavu i naučno-istraživački rad. Od 2004.-2012 god.  bio je prodekan za finasije, a od 2012. god. dekan na Agronomskom fakultetu u Čačku. U periodu 2006-2010. god bio je predsednik, a od 2010 do 2012. god. član Upravnog odbora Instituta za voćarstvo u Čačku. Član je Društva za krmno bilje Srbije i European Grassland Federation (EGF). Član komisije za prizanavanje sorti krmnog bilja, Član odbora za nauku, stručno obrazovanje, inovacije i konkurentnost.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2011. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku Ratarstvo i krmno bilje
Doktorat 2001. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku Biotehnologija- krmno bilje
Magistratura 1995. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku Biotehnologija- krmno bilje
Diploma 1990. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku  

Bibliografija

Knjige

 • Đukić D., Janjić V., Stevović V. (2006): Krmne i otrovne biljke. Poljoprivredni fakultet Novi Sad i Agronomski fakultet, Čačak, 214.
 • Đukić D., Stevović V., Janjić V. (2009): Proizvodnja stočne hrane na oranicama i travnjacima.  Poljoprivredni fakultet Novi Sad i Agronomski fakultet, Čačak, 592.
 • Đukić D., Stevović V., (urednici) (2012): Oplemenjivanje krmnih biljaka i proizvodnja sočne hrane na oranicama. Agronomski fakultet, Čačak, 330.
 1. Tomic D.,  Stevovic V.,  Djurovic D.,  Madic Milomirka,  Bokan N., Stanisavljevic R. (2015) : Boron application in red clover (Trifolium pratense L.) seed production. IRISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD RESEARCH, , vol. 54 br. 1, str. 59-63
 2. Tomic D.,  Stevovic V., Djurovic D., Stanisavljevic R. (2014): Effect of Cobalt Application on Seed Production in Red Clover (Trifolium pratense L.). JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 16 br. 3, str. 517-526
 3. Stanisavljevic R.,  Djokic D.,  Milenkovic Jasmina,  Terzic D., Stevovic V., Tomic D.,  Dodig D. (2014): Drying of forage grass seed harvested at different maturity and its utility value in autumn and spring sowing time. ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE, , vol. 101 br. 2, str. 169-176
 4. Đurović S.D., Madić R.M., Bokan R.N., Stevović I.V., Tomić D.D., Tanasković T.S. (2014): Stability Parameters for Grain Yield and its Component Traits in Maize Hybrids of Different FAO Maturity Groups. Journal of Central European Agriculture, 15(4): 199-212.
 5. Stanisavljević R., Beković D., Djukić D., Stevović V., Terzić D., Milenković J., Djokić D. (2012): Influence of plant density on yield components, yield and quality of seed and forage yields of alfalfa varieties. Romanian Agricultural Research, 29: 245-254.
 6. Stevović V., Stanisavljević R., Đukić D.,  Đurović D. (2012): Effect of row spacing on seed and forage yield in sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) cultivars. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 36, 35-44.
 7. Mandic L, Djukic D,  Beatovic Ilinka,  Jovovic Z,  Pesakovic Marijana,  Stevovic V (2011): Effect of different fertilizers on the microbial activity and productivity of soil under potato cultivation. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 10 (36), 6954-6960.
 8. Bjedov Ivana, Ristić R, Stavretović N, Stevović V, Radić B, Todosijević Mirjana (2011): revegetation of ski runs in Serbia: case studies of mts. Stara Planina of Divčibare. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 63 (4), 1127-1134.
 9. Stanisavljević R. Ðjokić D. Milenković Jasmina, Ðukanović Lana, Stevović V. Simić A. Dejan D. (2011): Seed germination and seedling vigour of  italian ryegrass, cocksfoot and timothy following harvest and storage. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.35, n.6, p.1141-1148, 2011.
 10. Madić M., Đurović D., Stevović V., Bokan N. (2010): Stability parameters for grain yield of maize hybrids (Zea mays L.). Genetika , 42, 1, 137-144.
 11. Stanisavljević R., Đokić D., Milenković Jasmina, Terzić D., Đukanović Lana, Stevović V., Dodig D. (2010): Desication, postharvest maturity and seed aging of tall oat-grass. Pesquisa Agropecuaria Brasileira,  45, 11, 1297-1302.
 12. Dugalić G., Gajić B., Katić S., Stevović V. (2008): Influence of liming on yield and chemical composition of alfalfa on an acid soil. Cereal Research Communications, 36, 995-998.
 13. Stevović V., Stanisavljević R., Đukić D.,  Đurović D. (2008): The effect of plant density on forage and seed yields and quality of red clover (Trifolium pratense L.). Cereal Research Communications, 36, 1395-1398.
 14. Manojlović N., Novaković M., Stevović V., Slavica Solujić (2005): Antimicrobial Metabolites from Three Serbian Caloplaca. Pharmaceutical Biology, vol. 43, No. 8, 718-722.
 15. Stevovic V.,  Djukic D.,  Djurovic D., Mandic L. (2005): Pre-sowing seed inoculation as a factor to improve yield and quality of perennial legumes on acid soils. Integrating Efficient Grassland Farming and Biodiversity, vol. 10 br. , str. 285-288
 16. Tomić D., Stevović V., Đurović D., Lazarević Đ., Stanisavljević R. (2014): Effect of Phosphorus and Potassium Foliar Treatment on Seed Yield and Yield Components of Red Clover (Trifolium pratense L.)

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

 • Projekat 12M12 „Istraživanje osnovnih prametara mehanizacije u cilju unapređenja proizvodnje, uštede energije i očuvanja životne sredine u poljoprivredi“ koga je finasiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srbije u periodu 1996-2000. godine
 • Projekt BTR 02.0412.B/1. „Unapređenje proizvodnje krmnih biljaka na oranicama” koga je finasiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srbije u periodu 2002-2004. godine
 • Projekt TR-6831B: „Unapređenje proizvodnje stočne hrane gajenjem višegodišnjih krmnih biljaka” koga je finasiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srbije u periodu 2005-2007. godine
 • Projekat TR-20083A :„Unapređenje tehnologije gajenja krmnih biljaka u funkciji proizvodnje zdravstveno bezbedne stočne hrane“ koga je finasiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srbije u periodu 2008-2011
 • Projekat TR – 31016: „Unapređenje tehnologie gajenja krmnih biljaka na oranicama i travnjacima“ koga finasira Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srbije u periodu 2011-2014
 • Poseban projekat Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u toku 2005 „Unapređenje proizvodnje stočne hrane na prirodnim livadama i pašnjacima” .
 • Poseban projekat Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u toku godine. „Savremeni modeli ratarske i povrtarske proizvodnje u cilju unapređenja stručnog znanja i usavršavanja proizvođača Centralne i Zapadne Srbije “
 • Poseban projekat Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u toku godine. “Unapređenje robne proizvodnje u stočarstvu“ 
 • Bilateralni projekat : „Karakterizacija anti-Aspergillus flavus jedinjenja iz Zanthoxylum bungeanum Maxim i Alpinia officinrum Hanc“ broj 337-00-125/2015-09/18 od 21.9.2015. godine koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.