Terenska nastava iz voćarstva

0
1081

Studenti druge, treće i četvrte godine Poljoprivrednog fakulteta (odjeljenje u Bijeljini) dana 20.3.2023. godine prisustvovali su terenskoj nastavi koja je održana u Brčkom. Tokom terenske nastave studenti su imali priliku da vide proizvodne zasade oraha, zasnovane sa različitim sortama, podlogama, uzgojnim oblicima i na različitim tipovima zemljišta. Studenti su upoznati sa osnovnim pojmovima o podizanju i održavanju intenzivnog zasada oraha na prostoru Bosne i Hercegovine.

Tokom terenske nastave studenti su imali priliku i da posjete vinograd i Vinariju „Pajić“. Prilikom obilaska vinograda, studenti su informisani o sortnoj kompoziciji, te osnovama agrotehnike i pomotehnike koja se primjenjuje. Pored vinograda, studenti su obišli i prostorije za odležavanje, pakovanje i degustaciju vina.