Tatjana Krajišnik
Redovni profesor

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet, Katedra za animalnu proizvodnju i veterinarstvo
E- pošta
tatjana.krajisnik@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 57 340 401
Predmeti

Ishrana domaćih životinja, Posebno stočarstvo 1, Posebno stočarstvo 2, Ishrana preživara, Reprodukcija domaćih životinja

Biografija

Rođena 23.11.1976. godine u Sarajevu. Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu upisala školske 2000/01 godine, diplomirala 2004. godine, na odsjeku: Opšti, ocjenom deset (10). Na promociji održanoj aprila mjeseca 2005. godine proglašena studentom generacije i zajedno sa diplomom dodeljeno priznanje za najuspešnijeg studenta. Od septembra 2005. godine radi na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u zvanju asistenta na predmetu Posebno stočarstvo. Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu – Zemunu, školske 2005/06 godine, upisala poslijediplomske studije, obrazovni profil: Magistar zootehničkih nauka, oblast Odgajivanje i reprodukcija domaćih životinja. Magistarsku tezu odbranila 2008. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Zemunu, zvanje magistra biotehničkih nauka, i na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu 2009. godine birana u višeg asistenta. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, 2011. godine odbranila doktorsku disertaciju i time stekla uslov na izbor u zvanje docenta, iste godine, iz oblasti Stočarstva na matičnom Fakultetu/ Univerzitetu (Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu). Zvanje vanrednog profesora stiče 2016.godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Nastavu drži na osnovnim, masteri doktorskim studijama iz predmeta u oblasti stočarstva. Mentor je velikog broja završnih radova i diplomskih radova. Učesnik je određenog broja projekata međunarodnog karaktera. Učestovala je u izradi elaborata za pokretanje studijskog programa na drugom ciklusu studija. Napisala je monografiju nacionalnog značaja pod nazivom „Konvencionalno i organsko živinarstvo“, gdje je prvi autor. Monografija je prva u  regiji, ali i u zemljama okruženja, koja ima naučni značaj, te određuje pravac budućih istraživanja, a istovremenodaje  i praktični doprinos daljem unapređenju intenzivne, a posebno organske živinarske proizvodnje. Recenzirala je veliki broj naučnih i stručnih radova.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Vanredni profesor 2016. Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Stočarstvo
Docent 2011. Stočarstvo
Viši asistent 2009. Gajenje životinja
Asistent 2005. Izbor na predmet Posebno stočarstvo
Doktorat 2011. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH Stočarstvo
Magistratura 2008. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Beograd-Zemun, Republika Srbija Stočarstvo-Odgajivanje i reprodukcija domaćih životinja
Diploma 2004. Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo Oplemenjivanje bilja sa sjemenarstvom

Bibliografija

 1. Vico G., Rajic z., Sorajic B., Milic V., Pandurevic T., Govedarica-Lucic A. (2013): Economic performance and size of small scale dairy farms in hilly mountaionous area. Journal of Society for development of teaching and business processes in new net enviroment in B& Technics Technologies Education Management (TTEM). Vol. 8, No. 3, p. 1385-1389 [M23], impact factor 0.414
 2. Mitrovic S., Pandurevic T., Milić V., Đekic V., Đermaanovic V. (2010): Weight and egg quality correlation relationship on different age laying hens. Journal of Food Agriculture & Enviroment 8 (3-4): 580-583. [M23], impact factor 0.425
 3. V. Đekić, S. Mitrović, V. Radović, V. Đermanović, T. Pandurević (2012): Mogućnost primjene tritikalea u hranidbi brojlerskih pilića. 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture. Opatija. Croatia (664-668)
 4. Tatjana Pandurević, Sreten Mitrović, Vera Đekić (2015): Konvencionalno i organsko živinarstvo. Monografsko djelo. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Novo Sarajevo
 5. Vera Đekić, Mitrović Sreten, Radović Vera, Obradović Saša, Đermanović Vladan, Mitrović Marko, Pandurevic Tatjana (2014): Effect of use of triticale on yield and meat quality of broiler chikens . Meat technology, BIČ impact factor 5 of journal in 2012: 0,302,  55, No. 1, p. 39-45, ISSN 0494-9846, UDK 664.9:614.31: 637.5(05), ID: 207311628. Publisher: Institute of Meat Hygiene and Technology, Chief editor: Aurelija Spirić, PhD, Belgrade, Serbia,  dostupno na sajtu: www.inmesbgd.com/files/cas_arhiva.html
 6. Mitrovic S., Djermanovic V., Djekic Vera., Stanisic G., Milic M., Pandurevic Tatjana (2015): The impact of genotype, gender and duration of fattening on the efficiency of production of turkey meat. Proceedings of XXIX conference of agronomists, veterinarians, technologists and agricultural economists. Vol 21. No. 3-4, p. 99-109, Belgrade, Republic of Serbia
 7. Mitrović S., Djermanovic V., Đekić B., Zemcov D., Vojnović B., Pandurević T. (2015): Influence of cage system on laying hen productivity and on economy aspects of egg production. 4th International Congress. New perspectives and challenges of sustainable livestock production.
 8. Sreten Mitrović, Tatjana Pandurević, Maja Radoičić Dimitrijević, Milena Milojević, Julijana Trifković, Miroslav Lalović (2016): Impact on productivity of forced molt and duration of production cycle of commercial laying hens held in cage systems. Acta Agriculturae Serbica, Vol. XXI, 42; p.145-154, UDC:637.4`652/658, COBISS.SR-ID: 228213004
 9. Sreten Mitrović, Maja Radoičić Dimitrijević, Lidija Perić, Goran Stanišić, Tatjana Pandurević (2017): Influence of the cobb 500 hybrid parent age and egg storage period on incubation parameters. Journal for the improvement of animal husbandry. Biotechnology in animal husbandry. Vol. 33 (4), p. 409-423, ISSN print 1450-9156, ISSN online 2217-7140, UDC636.082.46'636.5 Institut for animal husbandry, Belgrade Zemun
 10. Pandurević, Lalović, Mitrović, Vujičić, Mojević, Trifković (2017): Proizvodne performance brojelerskih roditelja u toku produkcije jaja za nasad. XXII Savetovanje o Biotehnologiji sa međunarodnim učešćem. Zbornik radova, Knjiga 2, 2017., p. 725-730, ISBN 978-86-87611-47-4,  ISBN 978-86-87611-49-8 (niz), 10 – 11. Mart 2017., Čačak

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

„Improving the winter lettuce production in greenhouses with energy savings in the region of Sarajevo field“, Ministry of Science and Technology, Research Associate, 2009/2010 (October to April).
Capinfood (Contract): Improving the enabling environment and public awareness for Innovation in the South-East-European food sector through transnational collaboration, project associate
„rating welfare of dairy cows in the Republic of Serbian based on direct evidence.“ Ministry of Science and Technology, 2012/2013. Coordinator of the project

 1. Certificate of attendance (traning cource) from 10th September 2013 to 11rd September 2013 in Zvornik, Bosnia and Herzegovina and the „KNOWLEDGE TRANSFER“
 2. Certificate of attendance (traning cource) from 06th May 2013 to 07rd May 2013 in Zvornik, Bosnia and Herzegovina and the „SUPPLY CHAIN MANAGEMENT“
 3. Certificate of attendance (traning cource) from 13th June 2013 to 14rd June 2013 in East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina and the „ICT SOLUTIONS“