Stefan Stjepanović
Docent

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni Fakultet, Šumarstvo
E- pošta
stefan.stjepanovic@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 56 736 408
Predmeti

Dendrometrija, Planiranje gazdovanja šumama, Prirast i prinos šuma

Biografija

Doc. dr Stefan Stjepanović  rođen je 09.06.1987. godine u Han Pijesku, gdje je završio Osnovnu školu i Gimnaziju. Šumarski fakultet u Beogradu upisuje u oktobru 2007. godine i diplomira u septembru 2011. godine. Proglašen je studentom generacije na osnovnim studijama. Master studije upisuje na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu  2011. a završava 2012. godine. Doktorske studije upisao je 2014. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, studijski program Agronomija (šumarstvo), a doktorirao je 2019. godine. Tema doktorske disertacije bila je: ,,Uticaj klime na rast i vitalnost stabala u zavisnosti od horizontalnog i vertikalnog rasprostranjenja bukovih šuma“. U školskoj 2011/2012 učestvovao je na izvođenju vježbi iz predmeta Sjemenarstvo rasadničarstvo i pošumljavanje i Sjemenarstvo i rasadničarstvo na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu od 2013 do 2014. godine odradio je pripravnički staž u JP. ,, Vojvodina šume“ u ŠG. ,, Novi Sad“ iz Novog Sada. Godine 2014. zasniva radni odnos na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u zvanju asistenta, a 2015. godine bira se u zvanje višeg asistenta i u tom zvanju radi sve do 2019. godine. Od oktobra 2019. godine radi kao docent i rukovodioc katedre za Šumarstvo na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Od 2015. godine je u organizacionom odboru Međunarodnog Poljoprivrednog Simpozijuma ,,AGROSYM”. Od 2017. Godine je član ISERD-a (Međunarodno društvo za zaštitu životne sredine i ruralni razvoj). Godine 2019. imenovan je za sudskog vještaka šumarske stuke. Član je brojnih komisija za odbranu završnih radova na osnovnim i master studijama. Učestvovao je na nekoliko projektata i COST akcija u okviru kojih je boravio u Slovačkoj, Sloveniji i Holandiji. Godine 2017. boravio je u Rusiji u okviru razmene studenata i akademskog osoblja. Prošao je obuku TRAIN programa za Pripremu projektnih aplikacija i menadžment projekata (2016). Autor i koautor je većeg broja radova objavljenih u domaćim i inostranim naučnim časopisima i zbornicima naučnih skupova. Služi se ruskim i engleskim jezikom.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2019 Poljoprivredni fakultet Univerzitet Istočno Sarajevo Šumarstvo
Doktorat 2019 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu Šumarstvo
Magistratura 2012 Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu Šumarstvo
Diploma 2011 Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu Šumarstvo

Bibliografija

 

 1. Stjepanović, S., Matović, B., Stojanović, D., Lalić, B., Levanič, T., Orlović, S., Gutalj, M. (2018). The impact of adverse weather and climate on the width of European Beech (Fagus sylvatica L.) tree rings in Southeastern Europe. Atmosphere, Vol. 9 (451); doi:10.3390/atmos9110451 (M 23)
 2. Ivetić, V., Stjepanović, St., Devetaković, J., Stanković, D., Škorić, M. (2014). Relationships between leaf traits and morphological attributes in one-year bareroot Fraxinus angustifolia Vahl. seedlings. Ann. For. Res., Vol. 57(2), pp. 197-203. DOI: 10.15287/afr.2014.214 (M 23)
 3. Stojanovic, D.B., Levanič, T., Matović, B., Stjepanović, S., Orlović, S. (2018). Growth response of different tree species (oaks, beech and pine) from SE Europe to precipitation over time. Dendrobiology, vol. 79, 97–110. DOI: 10.12657/denbio.079.009 (M 23)
 4. Matović, B., Koprivica, M., Kisin, B., Stojanović, D., Kneginjić, I., Stjepanović, S. (2018). Comparison of stand structure in managed and virgin European beech forests in Serbia. Šumarski list, 1–2 (2018): 47–57. UDK* 228 + 653 (001) (M 23)
 5. Stjepanović, S., Ivetić, V. (2013). Morfološki pokazatelji kvaliteta jednogodišnjih sadnica divlje trešnje (PRUNUS AVIUM L.) sa golim korenom. Glasnik Šumarskog fakulteta, broj 107, str. 205-216. ISSN: 0353-4537 (štampano izd.) ISSN: 2217-8600 (Online). DOI: 10.2298/GSF1307201S (M 51)
 6. Stjepanović, S., Stojanović, D., Matović, B. (2015). Response of trees on climate extremes in uneven-aged European beech stand. International Journal of Crop Science and Technology, Vol. 1(2), pp. 42-46. ISSN: 2458-7540. (M 51)
 7. Demirović, D., Košić, K., Stjepanović, S. (2018). Competitiveness in rural tourism between Serbia and Hungary. R-Economy. Vol. 4(2), 58-66. DOI: 10.15826/recon.2018.4.2.008 (M 51)
 8. Demirović, D., Petrović, M.D., Monteiro, L., Stjepanović, S. (2016). An examination of competitiveness of rural destinations from the supply side perspective. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, Vol. 66(3), pp. 387–400. Printed edition: ISSN 0350-7599. Electronic edition: ISSN 1821-2808. DOI: 10.2298/IJGI1603387D (M 51)
 9. Kesić, L., Matović, B., Stojnić, S., Stjepanović, S., Stojanović, D. (2016). Promena klime kao faktor smanjenja prirasta stabala čiste sastojine smrče (Picea abies (L.) H.Karst.) u Nacionalnom parku ‚‚Kopaonik“.Topola No197/198, str. 25-34. ISSN 0563- 9034 (M 52)
 10. Stjepanović, S., Matović, B., Stojanović, D.B., Levanič, T., Orlović, S., Kesić, L., Pavlović, L. (2017). Uticaj sušnih godina na širinu godova Evropske bukve (Fagus sylvatica L.) u Zapadnoj Republici Srpskoj. Topola No199/200, str. 141-152. ISSN 0563- 9034 (M 52)
 11. Pavlović, L., Stojanović, D.B., Kresoja, M., Stjepanović, S., Orlović, S., Bojović, M. (2017). Razvoj modela potencijalne distribucije vrsta pomoću metoda mašinskog učenja. Topola No199/200, str. 167-175. ISSN 0563- 9034 (M 52)
 12. Isajev, V., Orlovic, S., Stankovic, M., Stjepanovic, S., (2015). Application of genetic markers in determination of foresttrees seed zones in Serbia. Sixth International Scientific Agricultural Symposium ,,Agrosym 2015”, 15-18th October 2015, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, Book of proceedings, pp. 2107-2112. ISBN 978-99976-632-2-1 (M 33)
 13. Matovic, B., Koprivica, M., Stojanovic, D., Stjepanovic, S., (2015). Quantification of the stand structure to define the ecosystem alpha diversity: a case study in a beech stand. Sixth International Scientific Agricultural Symposium ,,Agrosym 2015”, 15-18th October 2015, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, Book of proceedings pp. 2050-2057. ISBN 978-99976-632-2-1 (M 33)
 14. Isajev, V., Orlovic, S., Stankovic, M., Stjepanovic, S., (2015). Application of genetic markers in determination of foresttrees seed zones in Serbia. Sixth International Scientific Agricultural Symposium ,,Agrosym 2015”, 15-18th October 2015, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, Book of abstracts, pp. 803. ISBN 978-99976-632-1-4 (M 34)
 15. Isajev, V., Orlovic, S., Stankovic, M., Stjepanovic, S., (2015). Variability in the concentration of total proteins and activities of peroxidase enzyme in two-year-old needles of Austrian Pine (Pinus nigra Arnold). Sixth International Scientific Agricultural Symposium ,,Agrosym 2015”, 15-18th October 2015, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, Book of abstracts, pp. 802. ISBN 978-99976-632-1-4 (M 34)
 16. Stjepanovic, S., Stojanovic, D., Matovic, B., (2015). Response of trees on climate extremes in uneven-aged European beech stand. Sixth International Scientific Agricultural Symposium ,,Agrosym 2015”, 15-18th October 2015, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, Book of abstracts, pp. 797. ISBN 978-99976-632-1-4 (M 34)
 17. Matovic, B., Koprivica, M., Stojanovic, D., Stjepanovic, S., (2015). Quantification of the stand structure to define the ecosystem alpha diversity: a case study in a beech stand. Sixth International Scientific Agricultural Symposium ,,Agrosym 2015”, 15-18th October 2015, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, Book of abstracts, pp. 780. ISBN 978-99976-632-1-4 (M 34)
 18. Stjepanovic, S., Stojanovic, D., Matovic, B., Bojic, S. (2016). Comparison of growth between dry and vital European beech stands in Bosnia And Herzegovina. Seventh International Scientific Agricultural Symposium ,,Agrosym 2016”, 06-09th October 2016, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia, Book of abstracts, pp. 1194. ISBN 978-99976-632-6-9 (M 34)

 

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

PROJEKTI:

Osnivanje semenske plantaže bukve- 2. faza (Istraživač) (2011)

Izrada strategije očuvanja i konzervacije genofonda šumskih vrsta drveća u Srbiji (Istraživač) (2011)

Genetski varijabilitet i diverzitet divlje trešnje (Prunus avium. L) na teritoriji Republike Srpske (Istraživač) (2014)

Zasadi u kratkim turnusima za ekološko prihvatljivo snabdevanje energijom (Koordinator) (2015)

Dekodiranje porijekla violine na osnovu molekularno-genetičkih Tehnika (Istraživač) (2016)

COST AKCIJE:

STSM – Cost Action FP 1304; Climate change impact on European beech forests – evaluation of forest predictive model (2015)

Training school – Cost Action FP 1206; Growth and Yield modeling in mixed forests (2015)

STSM- Cost Action ES 1308; Climate change manipulation experiments in terrestical ecosystems: Networking and Outreach (Climmani)

RAZMJENE I STUDIJSKI BORAVCI:  

U okviru naučnih i stručnih usavršavanja boravio je u Slovačkoj (Technical University in Zvolen) 2015; u Sloveniji (Gozdarski Inštitut Slovenije-Ljubljana) 2016; u Holandiji (Copernicus Institute of Sustainable Development / Faculty of Geoscience /Utrecht University) 2017 i u Rusiji (Gosudarstvennый agrarnый universitet v Voroneže) 2017.