Predrag Pap
Naučni saradnik (docent)

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet – SP Šumarstvo
E- pošta
pedjapap@uns.ac.rs
Telefon
+381 062 208659
Predmeti

Patologija šumskog drveća, Zaštita šuma

Biografija

Predrag Pap je rođen 01.11.1970. godine u Sremskoj Mitrovici (Republika Srbija). Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 12.05.1997. Magistarski rad je odbranio 2005. a doktorsku disertaciju 2012. god. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Zaposlen je u Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Univerziteta u Novom Sadu, kao istraživač iz oblasti Zaštite šuma, uža naučna oblast Šumarska fitopatologija.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2013.

2016.

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Univerzitet u Novom Sadu (2013)

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet (2016)

Naučna oblast Šumarstvo (uža oblast obrazovanja Integralna zaštita šumskih ekosistema)
Doktorat 2012. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu Biotehničke nauke (naučna disciplina Šumarska fitopatologija)
Magistratura 2005. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu Biotehničke nauke (naučna disciplina Šumarska fitopatologija)
Diploma 1997. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu Planiranje gazdovanja šumama

Bibliografija

  1. Pap, P., Ranković B., Maširević S. (2013): Effect of temperature, relative humidity and light on conidial germination of oak powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) under controlled conditions. Archives Biological Sciences, 65 (3), 1069-1077.
  2. Pap, P., Ranković B., Maširević S. (2013): Effect of temperature, relative humidity and light on conidial germination of oak powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) under controlled conditions. Archives Biological Sciences, 65 (3), 1069-1077.
  3. Pap, P., Stojnić, S., Nikolić, N., Orlović, S., Marković, M., Vasić, V., Stevanov, M. (2014): Impact of Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam. on Leaf Physiological Parameters in Penduculate Oak (Quercus robur L.) Saplings. Baltic Forestry 20 (1): 2-9.
  4. Pap P., Marković M., Kovačević B., Poljaković-Pajnik L., Drekić M., Vasić V. (2009): Multi-annual investigation of poplar clones susceptibility to Dothichiza populea Sacc. et Br. in the field. Proceedings of International Scientific Conference „Forestry in Achieving Millenium Goals“ held on 50th anniversary of foundation of the Institute of Lowland Forestry and Environment. pp 365-371.
  5. Pap P., Lazarev V., Marković M. (2007): Efficacy of Some Fungicides in Parasite Suppression on Poplar Leaves (Marssonina brunnea (Ell. et Ev.) P. Magn. and Melampsora spp. Acta Silvatica  & Lignaria Hungarica, Spec. Edition  pp 81-91.
  6. Pap P., Marković M., Poljaković Pajnik L., Vasić V., Drekić M. (2011): Najvažniji prouzrokovači bolesti u šumskim ekosistemima Vojvodine i njihovo suzbijanje u periodu 2002 – 2011. godina. Biljni lekar 6, 618 – 634.
  7. Pap P., Marković M., Orlović S., Kovačević B., Drekić M., Vasić V., Poljaković Pajnik L., Pekeč S. (2006): Rezultati višegodišnje ocene osetljivosti genotipova topola prema Marssonina brunea (Ell. Et Ev.) P. Magn. i Melampsora sp. u uslovima spontanih infekcija. Topola, 177/178: 32-52.
  8. Pap P., Marković M., Poljaković-Pajnik L., Vulević R., Vasić V., Drekić M. (2009): Pojava i suzbijanje gljive Dothistroma pini Hulb. u kulturama crnog bora na Subotičkoj peščari u periodu od 2001. do 2008. godine. Biljni lekar I, 37-43.

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

Član redakcionog odbora časopisa „Topola“ (kategorije M51 od 2015. god.), a od 2013. godine član Naučnog veća Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu. 

Učestvuje u realizaciji naučnog projekta nacionalnog značaja:

„Istraživanje klimatskih promena na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje“ (III- 43007) Projekat finansira Ministarstvo prosvete,  nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Rukovodilac je službe prognozno-izveštajnih poslova u šumarstvu na teritoriji AP Vojvodine od 2003. godine do danas.