Poziv za podnošenje prijava za kandidaturu za izbor članova Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

0
601

Poziv za podnošenje prijava za kandidaturu za izbor članova Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Obrazac Prijave za kandidaturu za izbore članova u Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Uputstvo za sprovođenje izbora članova Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu