POSJETA POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU

0
1017

U petak, 18.09.2020. godine Poljoprivredni fakultet je posjetio pomoćnik ministra za resor poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnog razvoja Republike Srpske. U razgovoru koji je vođen u dekanatu fakulteta rukovodstvo fakulteta je upoznalo pomoćnika ministra dr Zorana Maletića sa naučnim i stručnim kapacitetima Poljoprivrednog fakulteta, kao i sa planovima fakulteta u narednom periodu. Dr Zoran Maletić je informisan i o skupu AgroSym koji će ove godine biti onlajn, a za koji je pristiglo više od 600 naučnih radova iz 74 zemlje svijeta. Rukovodstvo je upoznalo pomoćnika ministra o ljetnim školama koje se organizuju u saradnji sa Državnim Poljoprivrednim Univerzitetom iz Voronježa, kao i o razmjeni studenata između Poljoprivrednog fakulteta i Univerziteta u Voronježu i Permu (Rusija).  Potom je  pomoćnik ministra sa nastavnicima i saradnicima fakulteta obišao laboratorije gdje mu je objašnjeno koje analize i istraživanja mogu da se urade na Poljoprivrednom fakultetu. Rukovodstvo fakulteta, nastavnici i saradnici su se zahvalili dr Zoranu Maletiću što je iskazao interesovanje za ovu instituciju i nadaju se uspješnoj saradnji i većem uključivanju u razne aktivnosti Poljoprivrednog fakulteta od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.