Poljoprivredne mašine – ispit – IS – septembar – 2023

0
189

Završni ispit iz Poljoprivrednih mašina održanog 19.09.2023. u Istočnom Sarajevu položili su:
21/22 Kravić Aleksandra ocjena 8

Sa predmeta