Poljoprivreda – usmjerenje stočarstvo

STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA
USMJERENJE: STOČARSTVO

I GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Neorganska hemija I 3 0 2 7
Biologija I 2 0 2 6
Agrometeorologija 2 2 0 5
Matematika 2 2 0 6
Informatika 2 0 2 6
Ukupno sedmično opterećenje 11 4 6 30
21
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Organska hemija II 3 0 2 7
Biologija 2 3 0 3 8
Poljoprivredna statistika 2 2 0 6
Poljoprivredne mašine 2 2 0 6
Engleski jezik 2 0 0 3
Ukupno sedmično opterećenje 12 4 5 30
21

II GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Biohemija III 2 0 1 4
Anatomija i fiziologija domaćih životinja 4 2 0 8
Genetika 2 2 0 6
Mikrobiologija 2 0 2 6
Ishrana domaćih životinja 2 0 2 6
Ukupno sedmično opterećenje 12 4 5 30
21
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Mljekarstvo IV 2 2 0 6
Zoohigijena sa veterinarstvom 2 2 0 6
Krmno bilje 2 2 0 6
Pedologija 2 0 2 6
Osnovi ratarstva 3 0 2 6
Ukupno sedmično opterećenje 11 6 4 30
21

III GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Opšte stočarstvo 1 V 3 3 0 8
Ribarstvo 2 2 0 6
Hrana za domaće i gajene životinje 3 0 2 7
Lovna privreda 2 2 0 5
Izborni predmet 2 0 1 4
Ukupno sedmično opterećenje 12 7 3 30
22
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Opšte stočarstvo 2 VI 3 3 0 11
Pčelarstvo 2 0 2 7
Izborni predmet 2 0 1 4
Izborni predmet 2 0 1 4
Izborni predmet 2 0 1 4
Ukupno sedmično opterećenje 11 3 5 30
19

IV GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Posebno stočarstvo 1 VII 3 0 3 8
Organizacije i ekonomika proizvodnje 1 3 3 0 8
Tehnologija animalnh proizvoda 2 0 2 5
Oplemenjivanje domaćih životinja 1 2 0 2 5
Izborni predmet 2 0 1 4
Ukupno sedmično opterećenje 12 3 8 30
23
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Posebno stočarstvo 2 VIII 3 0 3 9
Organizacije i ekonomika proizvodnje 2 3 3 0 9
Kalkulacije i računovodstvo 2 2 0 5
Oplemenjivanje domaćih životinja 2 2 0 2 6
Završni samostalni  rad   1
Ukupno sedmično opterećenje 10 5 5 30
20

LISTA IZBORNIH PREDMETA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR PR AV ECTS
Uslovi čuvanja voća i grožđa III, V, VII 2 1 4
Čuvanje i skladištenje ratarskih proizvoda 2 1 4
Organska poljoprivreda 2 1 4
Ljekovito bilje 2 1 4
Jedan od predmeta sa drugih smjerova 2 1 4
Jedan od predmeta sa drugih smjerova 2 1 4

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Poljoprivreda – modul Stočarstvo je formiranje visoko obrazovnih kadrova u oblasti poljoprivrednih nauka, specijalnosti stočarske proizvodnje. Stečeno znanje, studentu završenih osnovnih akademskih studija, obezbjeđuje stručnost, odnosno kompetencije za rad u poljoprivrednim radnim organizacijama, kao što su: agrokombinati, zadruge, specijalizovane farme i ergele, inkubatorske stanice, stočarska udruženja, fabrike stočne hrane, preduzeća za proizvodnju i promet opreme i drugih proizvoda namjenjenih proizvodnji u stočarstvu, veterinarski zavodi, stručna i sirovinska odjeljenja u klanicama i mljekarama, kao i drugim privrednim organizacijama, koje se bave proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda; preduzetničkim organizacijama i sopstvenim gazdinstvima koja se bave stočarskom proizvodnjom i dr.


STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA AKTIVAN OD 2021/22 USMJERENJE: STOČARSTVO

I GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Neorganska hemija I 3 0 2 7
Biologija I 2 0 2 6
Agrometeorologija 2 2 0 5
Matematika 2 2 0 6
Informatika 2 0 2 6
Ukupno sedmično opterećenje 11 4 6 30
21
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Organska hemija II 3 0 2 7
Biologija 2 3 0 3 8
Poljoprivredna statistika 2 2 0 6
Poljoprivredne mašine 2 2 0 6
Engleski jezik 2 0 0 3
Ukupno sedmično opterećenje 12 4 5 30
21

II GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Biohemija III 2 2 0 6
Anatomija i fiziologija domaćih životinja 4 3 0 7
Genetika 2 2 0 6
Mikrobiologija 2 2 0 6
Osnovi ratarstva 2 2 0 5
Ukupno sedmično opterećenje 12 11 0 30
23
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Mljekarstvo IV 3 2 0 7
Zoohigijena sa veterinarstvom 3 3 0 7
Krmno bilje 2 2 0 6
Pčelarstvo 2 2 0 6
Izborni predmet 1 2 1 0 4
Ukupno sedmično opterećenje 12 10 0 30
22

III GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Opšte stočarstvo 1 V 3 3 0 8
Ribarstvo 2 2 0 6
Hrana za domaće i gajene životinje 3 2 0 7
Lovna privreda 2 2 0 5
Izborni predmet 2 2 1 0 4
Ukupno sedmično opterećenje 12 10 0 30
22
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Opšte stočarstvo 2 VI 3 3 0 11
Pčelarstvo 2 2 0 7
Izborni predmet 2 1 0 4
Izborni predmet 2 1 0 4
Izborni predmet 2 1 0 4
Ukupno sedmično opterećenje 11 8 0 30
19

IV GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Posebno stočarstvo 1 VII 3 3 0 8
Organizacije i ekonomika proizvodnje 1 3 3 0 8
Tehnologija animalnh proizvoda 2 2 0 5
Oplemenjivanje domaćih životinja 1 2 2 0 5
Izborni predmet 6 2 1 0 4
Ukupno sedmično opterećenje 12 11 0 30
23
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Posebno stočarstvo 2 VIII 3 3 0 9
Organizacije i ekonomika proizvodnje 2 3 3 0 9
Kalkulacije i računovodstvo 2 2 0 5
Oplemenjivanje domaćih životinja 2 2 2 0 6
Završni samostalni  rad   1
Ukupno sedmično opterećenje 10 5 5 30
20

LISTA IZBORNIH PREDMETA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR PR AV ECTS
Uslovi čuvanja voća i grožđa III, V, VII 2 1 4
Čuvanje i skladištenje ratarskih proizvoda 2 1 4
Organska poljoprivreda 2 1 4
Ljekovito bilje 2 1 4
Jedan od predmeta sa drugih smjerova 2 1 4
Jedan od predmeta sa drugih smjerova 2 1 4