Poljoprivreda – usmjerenje opšte

STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA USMJERENJE: OPŠTE

I GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Neorganska hemija I 3 0 2 7
Biologija I 2 0 2 6
Agrometeorologija 2 2 0 5
Matematika 2 2 0 6
Informatika 2 0 2 6
Ukupno sedmično opterećenje 11 4 6 30
21
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Organska hemija II 3 0 2 7
Biologija 2 3 0 3 8
Poljoprivredna statistika 2 2 0 6
Poljoprivredne mašine 2 2 0 6
Engleski jezik 2 0 0 3
Ukupno sedmično opterećenje 12 4 5 30
21

II GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Fiziologija bilja i biohemija III 4 0 3 8
Anatomija i fiziologija domaćih životinja 4 2 0 7
Genetika 2 1 1 5
Mikrobiologija 2 0 2 5
Pedologija 2 0 2 5
Ukupno sedmično opterećenje 14 3 8 30
25
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Krmno bilje IV 2 2 0 5
Melioracije 2 2 0 5
Mljekarstvo 2 1 1 5
Zoohigijena sa veterinarstvom 2 1 1 5
Agrohemija 3 0 2 5
Ishrana domaćih životinja 2 1 1 5
Ukupno sedmično opterećenje 13 7 5 30
25

III GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Opšte ratarstvo 1 V 2 2 0 5
Opšte voćarstvo 1 2 2 0 5
Opšte stočarstvo 1 2 2 0 5
Opšte povrtarstvo 2 2 0 5
Entomologija  1 2 0 2 6
Izborni predmeti Ljekovito bilje 2 1 0 4
Uslovi čuvanja voća i grožđa
Ukupno sedmično opterećenje 12 9 2 30
23
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Opšte ratarstvo 2 VI 2 2 0 5
Opšte voćarstvo 2 2 2 0 5
Opšte stočarstvo 2 2 2 0 5
Posebno  povrtarstvo 2 2 0 5
Entomologija  2 2 0 2 5
Fitopatologija 3 0 2 5
Ukupno sedmično opterećenje 13 8 4 30
25

IV GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Posebno ratarstvo 1 VII 3 2 o 5
Posebno voćarstvo sa vinogradarstvom 1 2 2 0 5
Posebno stočarstvo 1 2 2 0 5
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo 1 3 2 0 6
Organizacije i ekonomika proizvodnje 1 2 2 0 5
Izborni predmeti Čuvanje i skladištenje ratarskih proizvoda 2 0 1 4
Organska poljoprivreda
Tržište i marketing
Ukupno sedmično opterećenje 14 8 3 30
25
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Posebno ratarstvo 2 VIII 3 0 2 5
Posebno voćarstvo  sa vinogradarstvom 2 2 0 2 5
Posebno stočarstvo 2 2 0 2 5
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo 2 2 0 2 5
Organizacije i ekonomika proizvodnje2 2 2 0 5
Troškovi i kalkulacije 2 2   0 4
Završni samostalni  rad   1
Ukupno sedmično opterećenje 13 4 8 30
25

Završetkom studijskog programa Poljoprivreda – modul Opšti studenti stiču znanja i vještine iz cjelokupne oblasti poljoprivredne proizvodnje (ratarstvo, povrtarstvo, krmno bilje, voćarstvo, vinogradarstvo, stočarstvo i dr.). Svrha studijskog programa je formiranje visoko obrazovanih kadrova u oblasti gajenja biljaka i domaćih životinja. Pored upoznavanja sa klasičnom (konvencionalnom) proizvodnjom studenti će se u okviru pojedinih predmeta upoznati i sa tehnologijom organske proizvodnje biljnih vrsta i domaćih životinja, a sve sa ciljem proizvodnje zdravstveno ispravne hrane i očuvanja životne sredine. Stečena znanja, studentima završenih osnovnih akademskih studija Poljoprivreda – modul Opšti obezbjeđuju stručnost, odnosno kompetencije za rad u:
poljoprivrednim radnim organizacijama, kao što su poljoprivredni kombinati i zadruge; preduzećima koja se bave prodajom sirovina za poljoprivredu; preduzećima koja se bave doradom sjemena poljoprivrednih biljaka; preduzećima koja se bave marketingom i prodajom poljoprivrednih proizvoda; sirovinskim odjeljenjima prerađivačke industrije u poljoprivredi; porodičnim gazdinstvima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom; savejtodavnim i stručnim službama državnog ili privatnog sektora; bankama i osiguravajućim društvima; poljoprivrednim inspekcijskim službama; privrednim komorama i lokalnoj samoupravi; srednješkolskom i visokoškolskom obrazovanju, naučnim institucijama i dr.


STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA AKTIVAN OD 2021/22 USMJERENJE: OPŠTE
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Neorganska hemija I 3 0 2 7
Biologija I 2 0 2 6
Agrometeorologija 2 2 0 5
Matematika 2 2 0 6
Informatika 2 0 2 6
Ukupno sedmično opterećenje 11 4 6 30
21
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Organska hemija II 3 0 2 7
Biologija 2 3 0 3 8
Poljoprivredna statistika 2 2 0 6
Poljoprivredne mašine 2 2 0 6
Engleski jezik 2 0 0 3
Ukupno sedmično opterećenje 12 4 5 30
21

II GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Fiziologija bilja  III 2 0 2 4
Biohemija 2 0 1 4
Anatomija i fiziologija domaćih životinja 4 2 0 7
Genetika 2 1 1 5
Mikrobiologija 2 0 2 5
Pedologija 2 0 2 5
Ukupno sedmično opterećenje 14 3 8 30
25
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Krmno bilje IV 2 2 0 5
Melioracije 2 2 0 5
Mljekarstvo 2 1 1 5
Vinogradarstvo 2 1 0 4
Agrohemija 2 0 2 5
Ishrana domaćih životinja 2 1 1 5
Terenska nastava 0 0 2 1
Ukupno sedmično opterećenje 12 7 6 30
25

III GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Opšte ratarstvo 1 V 2 2 0 5
Opšte voćarstvo 1 2 2 0 5
Opšte stočarstvo 1 2 2 0 5
Opšte povrtarstvo 2 2 0 5
Entomologija  1 2 0 2 5
Izborni predmeti Ljekovito bilje 2 1 0 4
Uslovi čuvanja voća i grožđa
Terenska nastava 0 0 2 1
Ukupno sedmično opterećenje 12 9 4 30
25
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Opšte ratarstvo 2 VI 2 2 0 5
Opšte voćarstvo 2 2 2 0 5
Opšte stočarstvo 2 2 2 0 5
Posebno  povrtarstvo 2 2 0 5
Entomologija  2 2 0 2 5
Fitopatologija 3 0 2 5
Ukupno sedmično opterećenje 13 8 4 30
25

IV GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Posebno ratarstvo 1 VII 3 2 0 5
Posebno voćarstvo 1 2 2 0 5
Posebno stočarstvo 1 2 2 0 5
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo 1 3 2 0 6
Organizacije i ekonomika proizvodnje 1 2 2 0 5
Izborni predmeti Čuvanje i skladištenje ratarskih proizvoda 2 0 1 4
Organska poljoprivreda
Tržište i marketing
Ukupno sedmično opterećenje 14 10 1 30
25
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Posebno ratarstvo 2 VIII 3 0 2 5
Posebno voćarstvo 2 2 0 2 4
Posebno stočarstvo 2 2 0 2 4
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo 2 2 0 2 4
Organizacije i ekonomika proizvodnje2 2 2 0 4
Troškovi i kalkulacije 2 2   0 4
Završni samostalni  rad   5
Ukupno sedmično opterećenje 13 4 8 30
25