Poljoprivreda – usmjerenje biljna proizvodnja

STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA
USMJERENJE: BILJNA PROIZVODNJA

I GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Neorganska hemija I 3 0 2 7
Biologija I 2 0 2 6
Agrometeorologija 2 2 0 5
Matematika 2 2 0 6
Informatika 2 0 2 6
Ukupno sedmično opterećenje 11 4 6 30
21
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Organska hemija II 3 0 2 7
Biologija 2 3 0 3 8
Poljoprivredna  statistika 2 2 0 6
Poljoprivredne mašine 2 2 0 6
Engleski jezik 2 0 0 3
Ukupno sedmično opterećenje 12 4 5 30
21

II GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Fiziologija bilja i biohemija III 4 0 3 10
Genetika 2 2 1 7
Mikrobiologija 2 0 3 7
Pedologija 2 1 2 6
Ukupno sedmično opterećenje 10 3 9 30
22
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Krmno bilje IV 2 3 0 6
Melioracije 2 3 0 6
Agrohemija 3 0 3 8
Ruralni razvoj 2 1 0 6
Izborni predmeti Čuvanje i skladištenje ratarskih proizvoda 2 0 1 4
Uslovi čuvanja voća i grožđa
Stočarstvo
Ukupno sedmično opterećenje 11 7 4 30
22

III GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Opšte ratarstvo 1 V 3 3 0 7
Opšte voćarstvo 1 3 3 0 7
Opšte povrtarstvo 2 3 0 6
Entomologija  1 2 0 3 6
Izborni predmeti Ljekovito bilje 2 0 1 4
Uslovi čuvanja voća i grožđa
Ukupno sedmično opterećenje 12 9 4 30
25
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Opšte ratarstvo 2 VI 3 3 0 7
Opšte voćarstvo 2 3 2 0 6
Posebno povrtarstvo 2 3 0 6
Entomologija  2 2 0 2 5
Fitopatologija 3 0 2 6
Ukupno sedmično opterećenje 13 8 4 30
25

IV GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Posebno ratarstvo 1 VII 3 2 0 7
Posebno voćarstvo sa vinogradarstvom 1 3 2 0 7
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo 1 3 2 0 6
Organizacije i ekonomika proizvodnje 1 3 2 0 6
Izborni predmeti Čuvanje i skladištenje ratarskih proizvoda 2 0 1 4
Organska poljoprivreda
Tržište i marketing
Ukupno sedmično opterećenje 14 8 1 30
23
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Posebno ratarstvo 2 VIII 3 2 0 6
Posebno voćarstvo  sa vinogradarstvom 2 3 2 0 6
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo 2 3 2 0 6
Organizacije i ekonomika proizvodnje 2 3 2 0 6
Troškovi i kalkulacije 2 2   0 5
Završni samostalni  rad   1
Ukupno sedmično opterećenje 14 10 0 30
24

 

Završetkom studijskog programa Poljoprivreda – modul Biljna proizvodnja studenti stiču znanja i vještine iz oblasti poljoprivredne proizvodnje (ratarstvo, povrtarstvo, krmno bilje, voćarstvo, vinogradarstvo). Svrha studijskog programa je formiranje visoko obrazovanih kadrova u oblasti gajenja biljaka. Pored upoznavanja sa klasičnom (konvencionalnom) proizvodnjom studenti će se u okviru pojedinih predmeta upoznati i sa tehnologijom organske proizvodnje biljnih vrsta, a sve sa ciljem proizvodnje zdravstveno ispravne hrane i očuvanja životne sredine. Stečena znanja, studentima završenih osnovnih akademskih studija Poljoprivreda – modul Biljna proizvodnja obezbjeđuju stručnost, odnosno kompetencije za rad u: poljoprivrednim radnim organizacijama, kao što su poljoprivredni kombinatii zadruge; preduzećima koja se bave prodajom sirovina za poljoprivredu; preduzećima koja se bave doradom sjemena poljoprivrednih biljaka; preduzećimakoja se bave marketingom i prodajom poljoprivrednih proizvoda; sirovinskim odjeljenjima prerađivačke industrije u poljoprivredi; porodičnim gazdinstvima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom; savejtodavnim i stručnim službama državnog ili privatnog sektora; bankama i osiguravajućim društvima; poljoprivrednim inspekcijskim službama; privrednim komorama i lokalnoj samoupravi; srednješkolskom i visokoškolskom obrazovanju, naučnim institucijama i dr.


STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA AKTIVAN OD 2021/22
USMJERENJE: BILJNA PROIZVODNJA

I GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Neorganska hemija I 3 0 2 7
Biologija I 2 0 2 6
Agrometeorologija 2 2 0 5
Matematika 2 2 0 6
Informatika 2 0 2 6
Ukupno sedmično opterećenje 11 4 6 30
21
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Organska hemija II 3 0 2 7
Biologija 2 3 0 3 8
Poljoprivredna  statistika 2 2 0 6
Poljoprivredne mašine 2 2 0 6
Engleski jezik 2 0 0 3
Ukupno sedmično opterećenje 12 4 5 30
21

II GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Fiziologija bilja III 2 0 2 4
Biohemija 2 0 1 4
Genetika 2 2 1 6
Mikrobiologija 2 0 3 6
Pedologija 2 1 2 6
Vinogradarstvo 2 0 1 4
Ukupno sedmično opterećenje 12 3 10 30
25
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Krmno bilje IV 2 3 0 6
Melioracije 2 3 0 6
Agrohemija 3 0 3 7
Ruralni razvoj 2 1 0 6
Terenska nastava 0 0 2 1
Izborni predmeti Čuvanje i skladištenje ratarskih proizvoda 2 0 1 4
Uslovi čuvanja voća i grožđa
Stočarstvo
Ukupno sedmično opterećenje 11 7 6 30
24

III GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Opšte ratarstvo 1 V 3 2 0 6
Opšte voćarstvo 1 3 2 0 7
Opšte povrtarstvo 2 3 0 6
Entomologija  1 2 0 3 6
Terenska nastava 0 0 2 1
Izborni predmeti Ljekovito bilje 2 0 1 4
Uslovi čuvanja voća i grožđa
Ukupno sedmično opterećenje 12 9 6 30
25
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Opšte ratarstvo 2 VI 3 3 0 7
Opšte voćarstvo 2 3 2 0 6
Posebno povrtarstvo 2 3 0 6
Entomologija  2 2 0 2 5
Fitopatologija 3 0 2 6
Ukupno sedmično opterećenje 13 8 4 30
25

IV GODINA

NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Posebno ratarstvo 1 VII 3 2 0 7
Posebno voćarstvo 1 3 2 0 7
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo 1 3 2 0 6
Organizacije i ekonomika proizvodnje 1 3 2 0 6
Izborni predmeti Čuvanje i skladištenje ratarskih proizvoda 2 0 1 4
Organska poljoprivreda
Tržište i marketing
Ukupno sedmično opterećenje 14 8 1 30
23
NAZIV PREDMETA SEMESTAR ČASOVA ECTS
PR AV LV
Posebno ratarstvo 2 VIII 3 2 0 5
Posebno voćarstvo 2 3 2 0 5
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo 2 3 2 0 5
Organizacije i ekonomika proizvodnje 2 3 2 0 5
Troškovi i kalkulacije 2 2   0 5
Završni samostalni  rad   5
Ukupno sedmično opterećenje 14 10 0 30
24