Organizacija i ekonomika proizvodnje II BN – kolokvijum, 07.07.2021.

0
604

Svi studenti su položili kolokvijum iz predmeta Organizacija i ekonomika proizvodnje II BN koji je održan 07.07.2021.

Sa predmeta