Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo – kolokvijum BN apsolventi

0
501

1.Tamara Šatara 20 bod
2. Marko Galić 18 bod
3. Gordana Perišić 20 bod
4. Armin Imamović 11 bod