Odbranjena doktorska disertacija pod nazivom “EFEKAT INTERAKCIJE GENOTIP x SPOLJNA SREDINA NA PRINOS I KVALITET BIOMASE I SJEMENA CRVENE DJETELINE (Trifolium pratense L.)“ kandidata mr Borislava Petkovića

0
509

Dana 12.09.2022. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uspješno je odbranjena doktorska disertacija kandidata kandidata mr Borislava Petkovića pod nazivom “Efekat interakcije genotip x spoljna sredina na prinos i kvalitet biomase i sjemena crvene djeteline (Trifolium pratense L.)“

Komisiju za odbranu su sačinjavali:

  1. Dr Vesna Milić, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uža naučna oblast Ratarstvo, predsjednik Komisije,
  2. Dr Novo Pržulj, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Genetika i oplemenjivanje poljoprivrednih biljaka i Genetika i oplemenjivanje životinja (Oplemenjivanje biljaka), mentor i član,
  3. Dr Vojo Radić, vanredni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Genetika i oplemenjivanje poljoprivrednih biljaka (Oplemenjivanje biljaka), član,
  4. Dr Vesna Tunguz, vanredni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uža naučna oblast Nauka o zemljištu, član,
  5. Dr Igor Đurđić, docent na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uža naučna oblast Ratarstvo, član.

Rezultati ove doktorske disertacije su značajni jer su dobijeni podaci o adaptabilnosti i stabilnosti ispitivanih genotipova, što je važno za oplemenjivanje i iskorišćavanje ove leguminoze. Dobijeni rezultati ispitivanih osobina proučavanih sorti crvene djeteline predstavljaju značajan naučni i praktični doprinos unapređenju gajenja ove biljne vrste u agroekološkim uslovima gdje su obavljena istraživanja, kao i na drugim područjima Republike Srpske sa sličnim agroekološkim uslovima. Rezultati ovih istraživanja predstavljaju orginalan doprinos nauci i struci i otvaranju puteva za primjenu dobijenih rezultata u praksi.