Odbrana završnog rada Milivojević (Aleksandar) Smiljane

0
1222

Odbrana završnog rada, Milivojević (Aleksandar) Smiljane, biće održana 12.06.2018. godine,  sa početkom u 1100 časova, u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta (Bijeljina). Kandidat će braniti završni rad iz predmeta Organizacije i ekonomika proizvodnje 1, na temu: “INSTITUCIONALNI OKVIR U OBLASTI POLJOPRIVREDE U BOSNI I HERCEGOVINI” pod mentorstvom doc. dr Grujice Vice.