OBAVJEŠTENJE – Studentska elektronska anketa za ljetni semestar akademske 2022/23. godine

0
418

Obavještavamo studente da će elektronsku anketu za ljetni semestar akademske 2022/23. godine moći da popune u periodu od 23. maja 2023. godine do 12. juna 2023. godine. Pristupne lozinke biće dostupne na studentskim službama.
Ističemo da je veoma značajno da studenti popune anketu, jer se rezultati iste koriste za unapređenje rada Fakulteta u skladu sa finansijskim i drugim mogućnostima.