Dejana Stanić
Vanredni profesor

Organizaciona jedinica (katedra)
Poljoprivredni fakultet (Katedra za biljnu proizvodnju, Katedra za hortikulturu)

E- pošta
dejana.stanic@pof.ues.rs.ba
Telefon
+387 57 340 401
Predmeti

Entomologija 1, Entomologija 2

Biografija

Rođena  je 06.11.1978. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju medicinsku školu završila u Sarajevu sa odličnim uspjehom. Školske 2007/2008. godine upisala je Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, smjer opšti. Diplomski rad pod nazivom „Etiološka proučavanja pojave truleži plodova breskve i nektarine na tržištu u Banjaluci“,  odbranila je u februaru 2003. godine pod mentorstvom prof. dr Jove Stojčića, ocjenom deset (10). Na promociji diplomiranih inženjera poljoprivrede održanoj u decembru 2003. godine, proglašena je studentom generacije. Od aprila 2004. godine, radi na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta  u  Istočnom Sarajevu, kao asistent na predmetu Entomologija.

Postdiplomske, magistarske studije upisala je školske 2004/2005. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, obrazovni profil-Magistar biotehničkih nauka, na  grupi Entomologija.Magistarski rad pod naslovom „Diverzitet štetnih insekata  jabuke na području Istočnog Sarajeva“, odbranila je  24. 12. 2009. godine na Poljopriverednom fakultetu u Beogradu, pred komisijom: prof. dr Radoslava Spasić (mentor),  doc. dr Draga  Graora i doc. dr Mirko Kulina.

U zvanje višeg asistenta na predmetu Entomologija, oblast Zaštita zdravlja biljaka, izabrana je u maju 2010. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom„ Entomofauna kruške sa posebnim osvrtom na bionomiju i suzbijanje najznačajnijih štetnih vrsta “  odbranila je 29.01.2015. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, pred komisijom:

 1. Prof. dr Radoslava Spasić (mentor) Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu:
 2. Prof. dr Dušanka Jerinić-Prodanović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu:
 3. Prof. dr Mirko Kulina – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu;
 4. Prof. dr Vojislav Trkulja – Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banja Luci:
 5. Doc. dr Duška Delić -Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banja Luci;

U zvanje docenta za užu naučnu oblast Zaštita zdravlja biljaka izabrana je u maju, 2015. godine.

Akademska karijera

Akademska karijera Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2021 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Zaštita zdravlja biljaka
Doktorat 2015 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Zaštita zdravlja biljaka
Magistratura 2009 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu Zaštita zdravlja biljaka
Diploma 2003 Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Zaštita zdravlja biljaka

Bibliografija

 1. Mirjana Mojević, Dejana Tešanović (2011). Influence of short anoxia treatment and maturity on quality and storage life of tomato. Journal of Agricultural Sciences. Vol.56. No.2, 2011, Pages 121-131.
 2. Dejana Tešanović, Radoslava Spasić (2013). Pests of apple leaf flower buds in the region of East Sarajevo, Fourth International Agronomic Symposium „Agrosym 2013“, 546-552.
 3. Dejana Tešanović, Radoslava Spasić, Dušan Andrijašević (2015). Zastupljenost insekata na jarom ječmu u lokalitetu Kula. XII Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova, Mostar 03-05.11.2015.
 4. Dejana Tešanović, Radoslava Spasić, Dušanka Jerinić – Prodanović (2016). Psylid Species (Cacopsylla spp.) in Pear Orchards of East Sarajevo, Agroznanje, Agro-knowledge Journal, University of Banjaluka, Faculty of Agriculture, vol.17, no.1,2016, str. 81-89.
 5. Dejana Tešanović, Radoslava Spasić, Radenko Radović (2016). Entomofauna of pars in East Sarajevo area (Bosnia and Herzegovina). VII International Scientific Symposium Jahorina, October 06-09, „Agrosym 2016“, 1249-1255.
 6. Dejana Tešanović, Radoslava Spasić (2017). Fauna entomofaga-predatora u zasadima kruške na području Istočnog Sarajeva. XIV Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, Zbornik rezimea, Mostar, 07-09 11.2017. godina.
 7. Dejana Stanić, Milica Perućica (2020). The presence of leafminers on different apple varieties in the location Kula (East Sarajevo). IX International Symposium on Agricultural sciences, 24th September 2020, Banjaluka, Bosnia and Herzegovina, Proceedings, Agrores, 2020. 48-53.
 8. Dejana Stanić (2022). Fenologija i monitoring insekata u zasadima kruške na području Istočnog Sarajeva, XXVII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Čačak, 25-26, mart 2022. godine, 351-358.
 9. Dejana Stanić (2022). Značaj gajenja združenih usjeva povrtarskih biljaka u zaštiti od štetočina, Biljni Lekar/Plant Doctor, 50, 5/2022, 363-374.
 10. Dejana Stanić,  D. (2022). The harmfulness of apple blossom weevil (Anthonomus pomorum Linne) on different apple varieties in the region of East Sarajevo in Bosnia and Herzegovina. XIII International Scientific Agriculture Symposium „Agrosym 2022“, October 06-09, 2022, Jahorina, Book of Proceedings, 483-490.

Ostali relevantni podaci (usavršavanja, projekti, razmjene)

U proteklom periodu učestvovala je u većem broju projekata:

 1. Uvođenje novog sortimenta i proizvodnja zdravog sjemenskog krompira, Rukovodilac: Prof.dr Vesna Milić, April – decembar 2005.
 2. Uvođenje novog sortimenta i proizvodnja zdravog sjemenskog krompira 2, Rukovodilac: Prof.dr Vesna Milić, April 2006 – mart 2007.
 3. Selekcija krompira i mogućnost stvaranja domaćih sorti, Rukovodilac: Prof.dr Vesna Milić, maj 2008-septembar 2009. godine
 4. „Entomofauna kruške sa posebnim osvrtom na bionomiju i suzbijanje najznačajnijih štetnih vrsta“, mart 2011. – novembar 2012.
 5. Final Survey – Rural Enterprise Enhancement Project, Faculty of Agriculture, University of East Sarajevo, 2013.
 6. „Reshaping of Agricultural Vocational Studies in the Western Balkans“, projekat broj 530184-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR,2012/2015.

Stručno usavršavanje:

„Integrated Pest Management of fruit and forest trees“, 7-29.06.2010, Israel.

Radionica pod nazivom  „Trening vršitelja obuke odgovornih osoba za promet FFS“, Banjaluka, avgust 2012. godina.

„Training course on Plant Protection Products“, 08-11. 06.2015, Atina