Studijski program Šumarstvo

Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje inženjera šumarstva, koji su osposobljeni za samostalan rad na poslovima koji zahtjevaju visoko obrazovanje u šumarstvu, zaštiti prirodnih dobara, marketingu, privrednim i državnim institucijama i obrazovnim ustanovama.

Akademske studije šumarstva za sticanje akademskog naziva inženjer šumarstva traju 4 godina i izvode se u 8 semestara.

I ciklus studija Šumarstvo
II ciklus studija master studije