Projekti

Pored angažovanosti u nastavnom procesu, nastavno osoblje i saradnici u nastavi su aktivni u pisanju naučnih radova, kao i realizaciji projektnih zadataka na kojim su angažovani. U 2014. godini na konkursu Ministarstva nauke i tehnologije prihvaćena su tri projekta studijskog programa Poljoprivreda i jedan studijskog programa Šumarstvo, a u 2015. godini Ministarstvo nauke i tehnologije je odobrilo dva projekta. Projekti iz 2015. godine su dobili sredstva u novembru 2016. godne i trenutno su u završnoj fazi. Ministarstvo nauke i tehnologije nije objavljivalo konkurse za naučno-istraživački rad u 2016. i 2017. godini.