Ogledno polje „Kula“

Ogledno polje Fakulteta „Kula“ površine 1 ha i nalazi se na području opštine Istočna Ilidža. Na 0,4 ha podignut je voćnjak sa više vrsta kontinentalnog voća, na savremenim uzgojnim oblicima, gdje se izvode vježbe iz oblasti voćarstva. Takođe na 0,4 ha se nalazi dio oglednog polja predviđen za ratarske kulture i 0,15 ha za gajenje povrtlarskih kultura na otvorenom.

U dvorištu Elektrotehničkog fakuteta  nalazi se plastenik u kojem se gaje različite povrtlarske vrste i primjenjuju se različiti načini gajenja u zaštićenom prostoru. Za održavanje oglednog polja Fakultet raspolaže potrebnom mehanizacijom (2 traktora sa priključcima, motokultivator, prskalica i atomizer). U 2017. godini je u okviru projekta Ministarstva nauke i uz dio sredstava koja su obezbjeđena od Grada Istočno Sarajevo podignuta staklara od 30 m2. U Bijeljini je organizovan praktični dio nastave sa oglednim poljem površine od 0,3 ha gdje je podignut voćnjak i u plasteniku od 100 m2 u kom se organizuje praktična nastava iz Povrtlarstva.

Poljoprivredni fakutet ima potpisan sporazum o saradnji sa P.D.“Semberija“ pa je praktični dio nastave iz Ratarstva organizovan na P.D.“Semberija“.