Шумарска биометрика

0
1922
 1. Уводно предавање
 2. Статистичке серије
 3. Показатељи статистичких серија – Средње вредности
 4. Показатељи статистичких серија – Средње вредности – наставак
 5. Показатељи статистичких серија – Мере варијација
 6. Показатељи статистичких серија – Мере облика
 7. Теоријске расподеле прекидних случајних променљивих
 8. Теоријске расподеле непрекидних случајних променљивих
 9. Метод узорка
 10. Статистичка оцена непознатих параметара основног скупа
 11. Тестирање статистичких хипотеза
 12. Статистичке таблице
 13. Тестирање статистичких хипотеза – Hi KVADRAT TEST
 14. Корелација и регресија
 15. Задаци 1
 16. Задаци 2