Пројекти

Поред ангажованости у наставном процесу, наставно особље и сарадници у настави су активни у писању научних радова, као и реализацији пројектних задатака на којим су ангажовани. У 2022. години Факултет је био укључен у сљедећим пројектима:

  • Истраживање сушења букових шума у Републици Српској на основу климатских индекса суше
  • Twinning пројекат IPA 2018 EU4FITO „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном ускладјивању с правном стечевином Уније у фитосанитарном сектору у БиХ“
  • ,,Процјена стања природе и управљања  природним ресурсима у БиХ“
  • Стратегија и акциони план за заштиту околиша/животне средине Босне и Херцеговине 2030+
  • Студија заштите ,,Парк природе Требевић“
  • Biosecurity Enhanced Through Training Evaluation and Raising Awareness (BETTER) CA20103
  • Improving biomedical research by automated behaviour monitoring in the animal home-cage (TEATIME) CA20135
  • European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection (EUdaphobase) CA18237
  • Towards zer0 Pesticide AGRIculture : European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network) CA21134