Документи

 1. Закон о високом образовању
 2. Статут Универзитета у Источном Сарајеву
 3. Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву
 4. Статут Пољопривредног факултета
 5. Пословник о раду Вијећа
 6. Измјена Пословника о раду Вијећа
 7. Правилник о организацији и раду катедри
 8. Правилник о раду
 9. Закон о обезбјеђењу квалитета у високом образовању
 10. Закон о студентском организовању
 11. Кодекс професоналне етике на универзитету у Источном Сарајеву
 12. Пословник о раду Научно-наставног вијећа
 13. Правилник о поступку избора декана
 14. Правилник о самовредновању квалитета наставе
 15. Правилник о критеријумима за праћење рада студената – пречишћени текст
 16. Правилник о студирању на првом циклусу студија
 17. Правилник о студирању на другом циклусу студија
 18. Измјене и допуне Правилника о студирању на другом циклусу студија
 19. Правилник о студирању на трећем циклусу студија
 20. Измјене правилника о студирању на трећем циклусу студија
 21. Допуне правилника о студирању на трећем циклусу студија
 22. Правилник о процедурама исписа студената свих студија
 23. Правилник о раду библиотеке
 24. Правилник огледно поље
 25. Правилник лабораторија за испитивање плодности земљишта
 26. Правилник о обављању стручне праксе
 27. Списак тема завршних радова на првом циклусу студија – СП Пољопривреда
 28. Списак тема завршних радова на првом циклусу студија – СП Шумарство
 29. Упутство за пријаву, израду и одбрану дипломског рада
 30. Упутство за пријаву, израду и одбрану завршног рада на првом циклусу – СП Пољопривреда
 31. Упутство за пријаву, израду и одбрану завршног рада на првом циклусу – СП Шумарство
 32. Процедура пријаве и одбране завршног мастер рада
 33. Правилник о расподјели прихода – III циклус
 34. Одлука о утврђивању цијене за хемијску анализу земљишта