Студијски програм Агромедитеранска производња

Прва година студија

Редни број Назив предмета зимски ECTS љетни ECTS
1. Општа и неорганска хемија 2+2 5    
2. Примјењена математика и информатика у пољопривреди 2+2 5    
3. Рурални развој 2+2 5    
4. Енглески језик 2+1 4    
5. Агрометеорологија 2+1 4    
6. Ботаника 3+3 7    
7. Физиологија и исхрана биљака     3+3 7
8. Микробиологија     2+2 5
9 Органска хемија са биохемијом     4+3 8
10. Педологија     2+2 5
11. Агроекологија     2+2 5
Укупан фонд часова и ECTS 13+11 30 13+12 30

Друга година студија

Редни број Назив предмета зимски ECTS љетни ECTS
1. Пољопривредна механизација 3+3 7    
2. Основе ратарске  производње 3+3 7    
3. Мелиорације 2+2 5    
4. Основе повртарства 3+3 7    
5. Стручна пракса 1 0+3 4    
6. Генетика     2+3 6
7. Органска пољопривреда     3+2 6
8. Основи зоотехнике     3+3 7
9. Заштићени простори у повртарској производњи     3+3 7
10. Стручна пракса 2     0+3 4
Укупан фонд часова и ECTS 11+14 30 11+14 30

Трећа година студија

Редни број Назив предмета зимски ECTS љетни ECTS
1. Опште воћарство 3+2 6    
2. Опште виноградарство 2+2 5    
3. Воћарство Медитерана 2+2 5    
4. Оплемењивање биља 3+2 6    
5. Љековито и ароматично биље 2+1 4    
6. Стручна пракса 3 0+3 4    
7. Посебно сточарство    

3+3

7
8. Посебно виноградарство са винарством     4+2 7
9. Тржиште и маркетинг пољопривредних производа    

2+1

4
10. Изборни предмет 1 Заштита и валоризација типичних и традиционалних производа     2+1 4
Рибарство
11. Изборни предмет 2 Производња сточне хране на ораницама     2+1 4
Гис у пољопривреди
12. Стручна пракса 4     0+3 4
Укупан фонд часова и ECTS 12+12 30 13+11 30

Четврта година студија

Редни број Назив предмета зимски ECTS љетни ECTS
1. Пчеларство 2+1 4    
2. Посебно ратарство 3+3 7    
3. Фитопатологија 2+2 5    
4. Организације пољопривредног газдинства 2+2 5    
5. Агротуризам 2+2 5    
10. Изборни предмет 3 Расадничка производња 2+1 4    
Органско сточарство
11. Изборни предмет 4 Биолошка контрола штетних инсеката     2+1 4
Бизнис план у пољопривреди
12. Ентомологија     2+2 5
  Трошкови и калкулације     2+2 5
  Пољопривредна економика     2+1 4
  Посебно воћарство     2+2 5
  Биометрика     1+1 2
  Завршни рад 0+4 5
Укупан фонд часова и ECTS 13+11 30 11+13 30

Инжењере пољопривреде, смјер агромедитеранска производња карактерише способност рјешавања разноврсних проблема из области пољопривредне производње првенствено воћарске и виноградарске производње, као једне веома сложене и комплексне привредне гране. Додипломски студијски програм агромедитеранска производња нуди образовање за инжењера пољопривреде са једним излазним модулом (општи). Општи смјер задовољава већину потреба у биљној тј.воћарско и виноградарској производњи, заштити биљака, .Релативно јака теоријска позадина са знањем основних практичних вјештина је нешто што се нуди овим студијским програмом. Студијски програм Агромедитеранска производња је веома атрактиван студијски програм, који пружа основна сазнања о увођењу нових технологија у области воћарско-виноградарске производње, те увођење новог сортимента који обезбјеђује бољи принос и квалитет гајених култура.