Ентомологија 2

0
3112
 1. I предавање
 2. Полифагне штеточине
 3. Штеточине стрних жита и кукуруза
 4. Штеточине крмних биљака
 5. Штеточине стакларе
 6. Штеточине поврћа
 7. Посебна ентомологија 1
 8. Посебна ентомологија 2
 9. Болести и штеточине у холтикултури
 10. Штеточине воћа и винове лозе
 11. Силабус – Општи смјер
 12. Силабус  – Биљна производња
 13. Испитна питања 
 14. Друге врсте штеточина у пољопривреди
 15. Складишта
 16. Репа и репица