Административно особље

Административно особље чине лица која обављају стручне, административне и техничке послове. Чланови административног особља:

Душка Шоја, дипломирани правник
секретар Факултета
Тел. 057342701
е-пошта: 
duska.soja@pof.ues.rs.ba

Драгана Ристовић
технички секретар Факултета
Тел. 057340401
е-пошта: 
office@pof.ues.rs.ba

Сања Терзић, дипломирани економиста
Виши стручни сарадник за финансијско-рачуноводствене послове
Тел. 057340401
е-пошта: 
sanja.terzic@pof.ues.rs.ba 

Драгана Јанковић
Референт за рачуноводствене послове
Тел. 057340401
е-пошта: 
dragana.jankovic@pof.ues.rs.ba

Драгана Витковић, дипл.инж. пољопривреде
Стручни сарадник за студентска питања првог и другог циклуса
Тел. 057340401
е-пошта: 
studentska.is@pof.ues.rs.ba

Далибор Лимуновић, дипломирани економиста
Стручни сарадник за студентска питања првог и другог циклуса
Тел. 055250122
е-пошта: 
studentska.bn@pof.ues.rs.ba

Боса Савић, пољопривредни инжењер
Стручни сарадник у настави
Тел. 055250122
е-пошта: 
bosa.savic@pof.ues.rs.ba

Милена Пејановић-Нинић , Дипломирани правник
Стручни сарадник за студентска питања првог и другог циклуса
Тел. 056736408
е-пошта: 
studentska.vl@pof.ues.rs.ba

Јелена Бошковић Ћурић, мастер права
Стручни сарадник за студентска питања
Тел. 059490325
е-пошта:
jelena.boskovic@pof.ues.rs.ba

Милица Грубачић, Дипл. инж. пољопривреде
Стручни сарадник у настави
Тел. 059490325
е-пошта:
milica.grubacic@pof.ues.rs.ba

Љубиша Цвијић, Магистар пољопривреде
Стручни сарадник у настави
Тел. 057340401
е-пошта: 
ljubisa.cvijic@pof.ues.rs.ba

Горан Капор, Дипл. компаративиста и библиотекар
Библиотекар
Тел. 057340401
е-пошта: 
goran.kapor@pof.ues.rs.ba

Тина Елез Дивчић, Професор педагогије и псохологије
Библиотекар
Тел. 057340401
е-пошта: 
tina.elezdivcic@pof.ues.rs.ba

Милана Шиљ, мастер пољопривреде
Стручни сарадник у настави
Тел. 057340401
е-пошта:
milana.silj@pof.ues.rs.ba

Николина Ногоштић
Лаборант
Тел. 057340401
е-пошта:

Дијана Мојић
Лаборант
Тел. 057340401
е-пошта: 
dijana.mojic@pof.ues.rs.ba

Слободанка Палексић
Лаборант
Тел. 057340401
е-пошта:

Тања Пашалић
Лаборант
Тел. 055250122
е-пошта:

Јулија Ђуровић
Спремачица

Слађана Драшко
Спремачица

Славиша Ракић
Возач-курир

Младен Самарџија
Возач-курир-кућни мајстор

Снежана Николић
Спремачица

Божидар Карличић
Чувар-Ложач

Александра Окука
Спремачица

Дејана Крстовић Ковач
Спремачица